Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Το 20% των ναυτικών σκέπτεται να αυτοκτονήσει ή να αυτοτραυματιστεί, Σύμφωνα με μελέτη του Yale

Το 20% των ναυτικών σκέπτεται να αυτοκτονήσει ή να αυτοτραυματιστεί, Σύμφωνα με μελέτη του Yale
Μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Yale που πραγματοποιήθηκε σε 1.572 ναυτικούς εντόπισε επικίνδυνα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και κινδύνου αυτοκτονίας.
Ο στόχος της μελέτης ήταν να καθορίσει τους συντελεστές και τους παράγοντες που σχετίζονται με τις συνθήκες ψυχικής υγείας στους ναυτικούς και να εντοπίσει τρόπους για την έγκαιρη πρόβλεψη.

Η μελέτη αυτή έρχεται σε συνέχεια με εκείνη που πραγματοποιήθηκε από την Yale and Sailors ‘Society τον Μάρτιο του 2018, η οποία έδειξε ότι πάνω από το ένα τέταρτο των ναυτικών δείχνει σημάδια κατάθλιψης και πολλοί από αυτούς δεν θα ζητήσουν ποτέ βοήθεια.

Επιπλέον, οι ναυτικοί με αυτοκτονικές σκέψεις ορίστηκαν εκείνοι που απάντησαν «αρκετές μέρες», «περισσότερες από μισές ημέρες» ή «σχεδόν κάθε μέρα» στην ερώτηση:

«Τις τελευταίες 2 εβδομάδες, πόσο συχνά έχετε ενοχληθεί από τις σκέψεις σας ότι θα ήταν καλύτερα να ήσασταν νεκρός ή ότι θα τραυματιστείτε με κάποιο τρόπο;»


Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

– Το 25% είχε βαθμολογίες που υποδηλώνουν κατάθλιψη (σημαντικά υψηλότερο από άλλους τομείς εργασίας και τον γενικό πλυθισμό).
– Το 17% χαρακτηρίζονται ως ναυτικοί με άγχος.
– Το 20% είχε αυτοκτονικές τάσεις, είτε μερικές ημέρες (12,5%), είτε περισσότερες από τις μισές ημέρες (5%) ή σχεδόν κάθε μέρα (2%), τις δύο εβδομάδες πριν από τη πραγματοποίηση της έρευνας.

Οι τελικοί καθοριστικοί παράγοντες της κατάθλιψης του ναυτικού, του άγχους και των αυτοκτονικών τάσεων περιλάμβαναν περιβαλλοντικούς παράγοντες εργασίας, ικανοποίηση από την δουλειά τους και αυτοπεριοριζόμενη υγεία (ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας άγχους και κατάθλιψης).


Ο σημαντικότερος παράγοντας που συνδέεται με τη βία στο χώρο εργασίας ήταν η περιοχή προέλευσης των ναυτικών.

Οι ναυτικοί από τις Φιλιππίνες και την Ανατολική Ευρώπη ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν εκθέσεις για βία στο χώρο εργασίας.

Επιπλέον, η κατάθλιψη, το άγχος και ο αυτοκτονικές τάσεις σχετίζονταν άμεσα με την πιθανότητα τραυματισμού και ασθένειας κατά την διάρκεια της εργασίας στο πλοίο.

Η κατάθλιψη των ναυτικών, το άγχος και οι αυτοκτονικές τάσεις συνδέθηκαν με αυξημένη πιθανότητα για εγκατάλειψη του ναυτικού επαγγέλματος τους επόμενους 6 μήνες.


Εν τω μεταξύ, η έρευνα εντόπισε τους ακόλουθους παράγοντες ως συνδεόμενους με τα συναισθήματα της κατάθλιψης, του άγχους και των αυτοκτονικών σκέψεων:

– Έλλειψη επαρκούς κατάρτισης
– Ένα περιβάλλον εργασίας που δεν νοιάζεται
– Έκθεση σε βία ή σε απειλές βίας
– Ιατρικές καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής νόσου και των διαταραχών του ύπνου)
– Χαμηλή ικανοποίηση από την εργασία
– Κακή υγεία

Αν και τα συγκριτικά δεδομένα είναι περιορισμένα, η μελέτη αυτή υποδεικνύει ότι οι ναυτικοί έχουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κατάλληλες πολιτικές ψυχικής υγείας και στρατηγικές διαχείρισης σε αυτό το απομονωμένο, ευάλωτο και παγκοσμίως απαραίτητο εργατικό δυναμικό.

Συστάσεις

Οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν μηχανισμούς για την αύξηση της υποστήριξης για τις κατώτερες θέσεις και τους νέους προσληφθέντες, όπως τα προγράμματα καθοδήγησης, τα προγράμματα βοήθειας των εργαζομένων και την προώθηση της ευαισθητοποίησης γύρω από την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας.

Οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν τα κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ναυτικών, με τους κανονισμούς κατάρτισης να επικαιροποιούνται και να εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες.

Πρέπει να υπάρχουν σαφείς και αποτελεσματικές διαδικασίες καταγγελίας και μέτρα κατά του εκφοβισμού, της παρενόχλησης και της βίας στο χώρο εργασίας.

Οι ναυτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν τακτική, τακτική άσκηση. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι ναυτικοί έχουν επαρκή, αδιάκοπο ύπνο για την αποφυγή της κόπωσης και της σχετικής κατάθλιψης.

Η βελτίωση της γενικής υγείας των ναυτικών μέσω της καλύτερης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένων των βελτιστοποιημένων διαδικασιών ιατρικής περίθαλψης και της πρόσβασης στους ιατρούς μέσω της τηλεϊατρικής) μπορεί επίσης να οδηγήσει στην βελτίωση της ψυχικής υγείας.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να συνεργαστούν με τα P&I clubs, τα συνδικάτα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να δώσουν προτεραιότητα σε στρατηγικές για τον περιορισμό των κινδύνων κακής ψυχικής υγείας των ναυτικών.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να αποσυμπιέσει τα θέματα ψυχικής υγείας και να προωθήσει ένα περιεκτικό, υποστηρικτικό περιβάλλον στον θαλάσσιο χώρο εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου