Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Να Σκοτωθούμε εμείς για να πάρει ο Λάτσης ή ο Τούρκος εργολάβος την Ανοικοδόμηση της Λιβύης;

Οι αστικές τάξεις Ελλάδας Τουρκίας ανταγωνίζονται και για την ανοικοδόμηση της Λιβύης.
Το Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης της Σημαίας της Βεγγάζης συνάπτεται με τη LEEAD Consulting της Ελλάδας
 25 Οκτωβρίου 2019
Ο Δήμαρχος του Δήμου της Βεγγάζης κ. Saqr Boujwari και ο Διευθυντής της LEEAD Consulting, ελληνικού ομίλου ειδικευμένου στη μηχανική, τις κατασκευαστικές συμβάσεις και τη διαχείριση έργων, υπέγραψαν το Γενικό Σχέδιο για την Γενική Αστική Ανάπτυξη της Βεγγάζης, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη Τη Λιβύη και τη μεγαλύτερη πόλη στην ανατολική περιοχή της Κυρεναϊκής.
Η πόλη της Βεγγάζης στην ανατολική Λιβύη

Το Γενικό Σχέδιο για τη Γενική Αστική Ανάπτυξη της Βεγγάζης θα αντιμετωπίσει τα άμεσα και μελλοντικά προβλήματα στέγασης για τις εσωτερικά εκτοπισμένες οικογένειες, άτυπους οικισμούς, περιβαλλοντικά θέματα, νερό και αποχέτευση, οδικό δίκτυο, μεταφορές, κτίρια, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ενέργεια και λίμνες.

[Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2019] - Στην τελετή υπογραφής παραβρέθηκε αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου από την Ανατολική Λιβύη, με επικεφαλής τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης στο Bayda, κ. Ali al-Hibri, καθώς και την παρουσία των Ελληνικών Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, εκτός από ελληνικές και διεθνείς εταιρείες με πείρα στους τομείς των υποδομών, των θαλάσσιων λιμένων, των αεροδρομίων, των επικοινωνιών, της ψηφιακής τεχνολογίας και της ενέργειας.

Η αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου της Λιβύης δέχτηκε θερμά ο κ. Κώστας Μπακογιάννης, δήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος εξέφρασε την προθυμία του να συνεργαστεί για να γεφυρώσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο Μεσογειακών πόλεων και να εργαστεί για την εκ νέου έναρξη του Ελληνικού Προξενείου στη Βεγγάζη και την αποκατάσταση των αεροπορικών και θαλάσσιων δρομολογίων που συνδέουν τις δύο αδελφές πόλεις.

Οι οργανώσεις εκπαιδευτικών τεχνολογιών (ed-tech) που εδρεύουν στην Αθήνα και με έδρα την Λιβύη, όπως ο Code on the Road, βρίσκονται επίσης σε συνομιλίες για να φέρουν τα προγράμματα επιχειρηματικότητας και λογισμικού τους σε σχολεία σε όλη την πόλη.

Το σχέδιο Master Plan θα σχεδιάσει τα ορόσημα της πόλης μέχρι το 2050, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων που ασχολούνται με τη διανομή του πληθυσμού και των υπηρεσιών, καθώς και ψυχαγωγικές και τουριστικές τοποθεσίες. Επιπλέον, θα ασχοληθεί με τα άμεσα και μελλοντικά προβλήματα στέγασης για τις εσωτερικά εκτοπισμένες οικογένειες, τους ανεπίσημους οικισμούς, τα περιβαλλοντικά θέματα, το νερό και την αποχέτευση, το οδικό δίκτυο, τις μεταφορές, τα κτίρια, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, την ενέργεια και τις λίμνες.
Η συμφωνία αναγγέλλεται ως μια νέα αυγή για την επανάληψη της συνεργασίας και των επιχειρήσεων της Λιβύης-Ελλάδας και θεωρείται και από τις δύο πλευρές ως ένα σημαντικό βήμα προς την ανασυγκρότηση της Βεγγάζης.
Benghazi Signs Urban Development Plan Contract with Greece’s LEEAD Consulting
October 25, 2019
The Mayor of the Benghazi Municipality, Mr. Saqr Boujwari, and the Director of LEEAD Consulting, a Greek group specialized in engineering, construction contracts and project management, have signed the Master Plan for the General Urban Development of Benghazi, the second largest city in Libya, and the largest city in the eastern region of Cyrenaica.

The city of Benghazi in Eastern Libya

Master Plan for the General Urban Development of Benghazi will address the city’s immediate and future housing problems for the internally displaced families, informal settlements, environmental issues, water and sanitation, road network, transportation, buildings, utilities, energy, and lakes.

[Athens, 25 October 2019] – The signing ceremony was attended by a high-level delegation from Eastern Libya led by the Governor of the Central Bank of Libya in Bayda, Mr. Ali al-Hibri, as well as the presence of the Hellenic Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Greece, in addition to Greek and international companies with expertise in the fields of infrastructure, seaports, airports, communications, digital technology, and energy.

The Libyan senior level delegation was warmly received by Mr. Kostas Bakoyannis, the Mayor of the Municipality of Athens, who expressed his readiness to work together to bridge the relationship between the two Mediterranean cities, and work for the reopening of the Greek Consulate in Benghazi and the reinstatement of air and sea routes that link the two sister cities.Athens-based and Libyan-founded educational technology (ed-tech) organizations such as Code on the Road are also in talks to bring their entrepreneurship and software programs to schools city-wide.

The Master Plan project will draw the city’s landmarks until 2050, including designs dealing with population and services distribution, as well as entertainment and tourist locations. Furthermore, it will also address Benghazi’s immediate and future housing problems for the internally displaced families, informal settlements, environmental issues, water and sanitation, road network, transportation, buildings, utilities, energy, and lakes.

The agreement is heralded as a new dawn for the resumption of Libyan-Greek cooperation and business, and is regarded by both sides as an important step towards the reconstruction of Benghazi.

© Al Marsad English (2019)

https://almarsad.co

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου