Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Ταξίαρχος παρεμβαίνει στην 211 ΕΜΑ Κομοτηνής υπέρ φαντάρου με στενές συγγενικές σχέσεις με νυν βουλευτή της ΝΔ !

Ταξίαρχος στην 21η ταξιαρχία στο νομό Ροδόπης παρεμβαίνει στην 211 ΕΜΑ Κομοτηνής υπέρ φαντάρου με στενές συγγενικές σχέσεις με νυν βουλευτή της ΝΔ στο νομό Ροδόπης και πρώην Υπουργού, με στόχο την ιδιαίτερα ευνοϊκή μεταχείριση του ως προς τον αριθμό και το είδος των υπηρεσιών και των εξόδων του σε βάρος φυσικά και με επιβάρυνση των υπολοίπων συναδέλφων του οπλιτών θητείας. Δυστυχώς η διεύθυνση της μονάδας φαίνεται μέχρι στιγμής να μην έχει τη διάθεση να αντιταχθεί στις παράλογες απαιτήσεις του οπλίτη και να εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση όλων των οπλιτών. 
Όλα αυτά σε μια συγκυρία όπου στην μονάδα 211 ΕΜΑ οι υπηρεσίες ανά οπλίτη θητείας θα φτάσουν τις 20 έως και 23 κατά περίπτωση διότι προστέθηκε μια επιπλέον ένοπλη υπηρεσία. Αυτό συνέβη καθώς στα τέλη του μήνα Απριλίου κρίθηκε από τον στρατοπεδάρχη ότι οι εξοδούχοι κάθε μονάδος είναι πολλοί. Παρόλα αυτά σε επίπεδο υπηρεσιών δεν προβλέφθηκε ποτέ ο τρόπος κατανομής βάση ενόπλων-άοπλων και προς μετάθεση οπλιτών με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να ξεπεράσουν τις 14 όπου είχε προβλεφθεί στην αρχή του μήνα. Όλα αυτά σε μια περίοδο που δεν χαρακτηρίζεται από κάποια ιδιαίτερη συνθήκη και κάποιο προβλεπόμενο φόρτο εργασίας, π.χ. εορταστικό πρόγραμμα. Επίσης στην υπηρεσία αυτή δεν υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας. Δεν υπάρχει τηλέφωνο, ενώ ο ασύρματος λόγω χαρακτηριστικών εδάφους είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να βρει επαφή με το κέντρο. Τέλος στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει φυλάκιο και ακόμα πιο ανασφαλές το κάνει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν θέσεις κάλυψης, όπως ορύγματα, συνθήκες που δημιουργούν σκέψεις σε σχέση με την βαρύτητα της υπηρεσίας αυτής αλλά κυρίως το ότι ο λόγος δημιουργίας της ήταν καθαρά για να αυξηθεί το φόρτο εργασίας των οπλιτών θητείας. Παρόλα αυτά μετά από παράπονα των οπλιτών τις τελευταίες μέρες, έγινε αναπροσαρμογή των υπηρεσιών και μερίδα αυτών, στο στρατόπεδο έκλεισαν. Το αποτέλεσμα, οι υπηρεσίες να πέσουν στις 17 ανά άτομο. Κάτι που όμως δεν φαίνεται να βελτίωσε την καθημερινότητα τους καθώς οι εντάσεις μεταξύ τους είναι καθημερινές λόγω κούρασης (έλλειψη ύπνου) αλλά και εξαιτίας της άνισης μεταχείρισης. 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 
Τηλ: 6932 955437

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου