Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Ήρθε η ώρα της Κατάταξης στην Εθνική Φρουρά

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι με Απόφαση του Υπουργού Άμυνας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4843/13.4.2018, καλούνται για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά από 29 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2018..
..Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2018 (γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 2000 έως και 31 Δεκεμβρίου 2000) καθώς και όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και έχουν υποχρέωση θητείας στην Εθνική Φρουρά, στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι που ανήκουν στις κλάσεις 1991 έως και 2017 (γεννηθέντες τα έτη 1973 έως και 1999).
2. Οι πιο πάνω αναφερόμενοι στρατεύσιμοι έχουν υποχρέωση να καταταγούν με τη 2018 Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου από 29 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2018, ως ακολούθως :

α. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας:

29 Ιουνίου 2018:

Οι προερχόμενοι από αναβολή για λόγους υγείας, των κλάσεων 1991 και νεότερων που γεννήθηκαν σε οποιαδήποτε επαρχία ή στο εξωτερικό και δεν έχουν περατώσει τη βασική τους εκπαίδευση.

(2) 2 Ιουλίου 2018:

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2018, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π και Ρ εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.


15 Μαϊου, 2018

3 Ιουλίου 2018 :

Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης 2018, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Γ,Ρ,Σ,Τ, Υ,Φ,Χ,Ψ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

4 Ιουλίου 2018 :
(α) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2018, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2018, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α έως Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

5 Ιουλίου 2018 :

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας και Αμμοχώστου καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες, της κλάσης 2017, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

6 Ιουλίου 2018 :

(α) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας και Αμμοχώστου καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες, των κλάσεων 2016 και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(β) Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες ή διαμέρισμα, της κλάσης 2018, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ε,Ζ,Η,Θ και Ι εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.


(γ) Οι εθελοντές της κλάσης 2019 που γεννήθηκαν στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες.
β. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λεμεσού : (1) 2 Ιουλίου 2018 :

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2018, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ,Ε και Ζ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.3 Ιουλίου 2018 :

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2018, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Η,Θ,Ι καιΚ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

4 Ιουλίου 2018 :

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2018, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ,Μ,Ν,Ξ και Ο, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

5 Ιουλίου 2018 :

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2017, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

6 Ιουλίου 2018 :

(α) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, των κλάσεων 2016 και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(β) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2018, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Τ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(γ) Οι εθελοντές της κλάσης 2019 που γεννήθηκαν στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία.


3


γ. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Πάφου :

(1) 2 Ιουλίου 2018 :
(α) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2018, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α έως και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2017, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(γ) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχία, των


3.


Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες ή διαμέρισμα της κλάσης 2018, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Δ,Κ,Λ,Ν,Ξ,Ο και Π εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(3) 4 Ιουλίου 2018 :

Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες ή διαμέρισμα, της κλάσης 2017, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(4) 5 Ιουλίου 2018 :

(α) Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λεμεσού καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2018, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π,Ρ,Σ,Υ,Φ,Χ,Ψ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(β) Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες ή διαμέρισμα των κλάσεων 2016 και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(5) 6 Ιουλίου 2018 :

Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες ή διαμέρισμα, της κλάσης 2018, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Β και Μ εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

Με εξαίρεση όσους γεννήθηκαν και διαμένουν στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, οι οποίοι υποχρεούνται για κατάταξη


(2)


κλάσεων 2016 και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(δ) Οι εθελοντές της κλάσης 2019 που γεννήθηκαν στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία.


(ε) Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες ή διαμέρισμα, της κλάσης 2018, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Α, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

3 Ιουλίου 2018 :
στα ΚΕΝ της παραγράφου 2, καθώς και όσους γεννήθηκαν και διαμένουν στην επαρχία Λεμεσού και υποχρεούνται για κατάταξη στο ΚΕΝ Πάφου αντίστοιχα, οι καλούμενοι προς κατάταξη στρατεύσιμοι να καταταγούν στο πλησιέστερο στον τόπο διαμονής τους Κέντρο Εκπαίδευσης.

4. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1991 και νεότερων, οι οποίοι απολύθηκαν προσωρινά από την Εθνική Φρουρά για οποιονδήποτε λόγο μετά τη συμπλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης και των οποίων η νόμιμη παραμονή τους εκτός των τάξεων της Εθνικής Φρουράς έληξε πριν το 2018 ή θα λήξει εντός του 2018, υποχρεούνται σε επανακατάταξη την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της νόμιμης παραμονής τους εκτός της Εθνικής Φρουράς, στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν.

5. Οι στρατεύσιμοι που απολύθηκαν προσωρινά ή οριστικά επειδή κρίθηκαν ακατάλληλοι για στράτευση, μετά τη συμπλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης, εφόσον κριθούν κατόπιν παραπομπής τους στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ικανοί για εκπλήρωση θητείας, να επανακατατάσονται στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν, εντός δεκαημέρου από την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης με μέριμνα των αρμόδιων Στρατολογικών Γραφείων.

6. Όσοι στρατεύσιμοι της κατηγορίας των παραγράφων 4 και 5 δεν επανακατατάχθηκαν στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν την ημερομηνία που όφειλαν και έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι υποχρεούνται εκ νέου σε κατάταξη στις 2 Ιουλίου 2018, στις ίδιες ως άνω Μονάδες.

7. Όσων η Μονάδα από την οποία απολύθηκαν διαλύθηκε ή μεταστάθμευσε, η Μονάδα επανακατάταξης θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ.

8. Όσοι παραπέμπονται στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές για επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας, εφόσον παραλείψουν να παρουσιασθούν, θεωρούνται ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) και υποχρεούνται, εντός ενός μηνός από την καθορισθείσα ημερομηνία επανεξέτασής τους να καταταγούν στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση της θητείας τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 36 του περί ΕΦ Νόμου.

9. Οι στρατεύσιμοι που ανήκουν στην κλάση 2019 (γεννηθέντες το έτος 2001) και επιθυμούν να καταταγούν ως εθελοντές, απαιτείται σε κάθε περίπτωση να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία της κατάταξής τους το 17ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν προηγουμένως εφοδιασθεί με σημείωμα πρόσκλησης από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να παρουσιασθούν στο Στρατολογικό Γραφείο με τον κηδεμόνα τους, να προσκομίσουν την πολιτική ταυτότητα τους και να υποβάλουν έγγραφη δήλωση της επιθυμίας τους με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους.

10. Οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσέρχονται για κατάταξη την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα και απαραίτητα να φέρουν μαζί τους:

α. Το σημείωμα πρόσκλησης που θα τους σταλεί ή θα τους επιδοθεί από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

β. Το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους.


6
γ. Αποδεικτικά περί των γραμματικών ή των τεχνικών γνώσεων τους.

11. Τα αδέλφια που ανήκουν στην ίδια ή διαφορετική κλάση μπορούν, αν το επιθυμούν, να καταταγούν στο ίδιο Κέντρο Εκπαίδευσης και την ίδια μέρα, αφού προηγουμένως υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

12. Οι συμμετέχοντες σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις ή σε διεθνείς διοργανώσεις εκπροσωπώντας τη Δημοκρατία εντός του Ιουλίου 2018, κατ ́εξαίρεση δύνανται να καταταγούν στο ΚΕΝ Λάρνακας στις 02 Ιουλίου 2018. Για να καταστεί δυνατή η κατάταξή τους πρέπει προηγουμένως να προσκομίσουν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία σχετική βεβαίωση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού κατά περίπτωση, για να εφοδιαστούν με το ανάλογο Σημείωμα Πρόσκλησης.

13. Όσοι στρατεύσιμοι παρουσιάζονται για κατάταξη μετά την καθοριζόμενη για την κλάση και κατηγορία τους ημερομηνία έως και 6 Ιουλίου 2018, θα γίνονται δεκτοί για κατάταξη χωρίς συνέπειες ανυποταξίας.

14. Οι πρωτόκλητοι στρατεύσιμοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας μπορούν, εφόσον επιθυμούν, μετά από αίτημα τους στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προσκομίζοντας επίσημα δικαιολογητικά της πάθησης τους, να εξετάζονται από στρατιωτικό ιατρό του 106 ΣΝΕ, βάση προγράμματος που θα εκδώσει η Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΦ πριν την κατάταξή τους.

15. Οι στρατεύσιμοι που προέρχονται από αναβολή για λόγους υγείας, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να εξετάζονται προαιρετικά, ένα (1) μήνα πριν την κατάταξη τους από τους αρμόδιους ιατρούς της Εθνικής Φρουράς στο 106 ΣΝΕ.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα ιατρικής εξέτασης των στρατευσίμων πριν την κατάταξή τους, από τους Ιατρούς του 106 ΣΝΕ, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 14 και 15 της παρούσας, γίνεται για καλύτερη εξυπηρέτηση και αποφυγή ταλαιπωρίας τους, πλην όμως αυτή δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να καταταγούν στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο σημείωμα πρόσκλησης, καθόσον η σωματική τους ικανότητας κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές όπως καθορίζεται στον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο.

16. Οι στρατεύσιμοι που επιθυμούν να υποβάλουν οποιοδήποτε αίτημα που αφορά την υποχρέωση τους για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά με την 2018 ΕΣΣΟ θα πρέπει να το υποβάλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία ή το Υπουργείο Άμυνας αναλόγως με τη περίπτωση μέχρι τις 15 Ιουνίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εξέτασή τους.

17. Όσοι στρατεύσιμοι το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα να τους χορηγηθούν είδη ιματισμού και υπόδησης πριν την ημερομηνία κατάταξης, από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου) που πρόκειται να καταταγεί έκαστος στις 18, 19 και 20 Ιουνίου από τις 8:00 μέχρι και


7


τις 14:00. Επισημαίνεται ότι για τους στρατευσίμους που κατοικούν στην Επαρχία Λευκωσίας και κατατάσσονται στο ΚΕΝ Πάφου, τα είδη ιματισμού και υπόδησης μπορούν να παραληφθούν από το Στρατόπεδο «ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ» στην Αθαλάσσα, στις 11,12, 13 και 14 Ιουνίου από τις 10:00 έως και 13:30. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των υλικών είναι η προσωπική παρουσία των στρατευσίμων με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης που θα σταλεί στο καθένα προσωπικά και της πολιτικής ταυτότητας τους. Για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο 1470, Μέριμνα Στρατιωτικού Προσωπικού.

18. Για την τοποθέτηση των οπλιτών από τα Κέντρα Εκπαίδευσης στις Μονάδες, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των υπηρεσιακών κριτηρίων και της επιθυμίας των νεοσυλλέκτων και τα κοινωνικής, οικογενειακής ή άλλης φύσης προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ανάλογα με τη φύση και το είδος των προβλημάτων (ειδικοί λόγοι), οι νεοσύλλεκτοι πριμοδοτούνται με αριθμό μορίων. Όσοι έχουν ένα ή περισσότερους από τους λόγους αυτούς και επιθυμούν να ληφθούν υπόψη για την κατανομή και τοποθέτηση τους σε Μονάδα, να προσκομίσουν κατά την κατάταξή τους στο ΚΕΝ, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται έναντι κάθε περίπτωσης στον παρακάτω πίνακα:Α/Α 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΜΟΡΙΑ

Τέκνα εγκλωβισμένων οικογενειών. 


Επίσημο έγγραφο της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων ή της Υπηρεσίας Εγκλωβισμένων. 


100

Τέκνα, αιχμαλώτων ή τραυματιών πολεμικής περιόδου 1974 ή θανόντων – θυμάτων επεισοδίων με τις Δυνάμεις Κατοχής ή κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην Εθνική Φρουρά. 


Επίσημο έγγραφο της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων ή της Υπηρεσίας Εγκλωβισμένων ή του ΓΕΕΦ. 


100

Ορφανοί από γονέα. 


Επίσημα έγγραφα του Δήμου ή της Κοινότητας που διαμένουν. 


90

Προερχόμενοι από μονογονεϊκή οικογένεια (τέκνα αγνώστου πατρός) 


Πιστοποιητικό γεννήσεως ή Δελτίο πολιτικής ταυτότητας. 


70

Τέκνα των οποίων ο ένας γονέας κηρύχτηκε σε αφάνεια. 


α. Πιστοποιητικό γέννησης ή Δελτίο πολιτικής ταυτότητας. β. Απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου. 


70

Έγγαμοι εθνοφρουροί. 


Βεβαίωση τέλεσης πολιτικού γάμου από τον αρμόδιο φορέα ή πιστοποιητικό γάμου από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. 


50

Εθνοφρουροί που είναι πατέρες νόμιμων, αναγνωρισθέντων ή θετών τέκνων. 


Επίσημα έγγραφα της Δημοκρατίας, και του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και πιστοποιητικό γεννήσεως. 


50 ανά τέκνο

Τέκνα γονέα με αναπηρία 60 % και άνω ή βαριά ασθένεια, 


Επίσημα κυβερνητικά έγγραφα ή έγγραφα ιδιωτικών 


508Α/Α 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 


ΜΟΡΙΑή με μόνιμη ανικανότητα για εργασία. 


Νοσηλευτηρίων όπως το «Παρασκευαϊδειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο» το «Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής» και το «Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου». Σε περίπτωση που στα επίσημα έγγραφα δεν αναγράφεται ποσοστό αναπηρίας ή ασθένειας, θα εξετάζονται τα έγγραφα από επιτροπή στρατιωτικών ιατρών που συστήνεται από τον Α/ΓΕΕΦ και η οποία θα πιστοποιεί εάν συντρέχουν λόγοι μοριοδότησης. 

Τέκνα πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών 


Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή πιστοποιητικό από την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ή την Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας κατά περίπτωση (μοριοδοτούνται και τα θανόντα αδέλφια) και πιστοποιητικό τύπου «Α» ή Απολυτήριο Στρατού ή βεβαίωση Μονάδας, για κάθε τέκνο που έχει εκπληρώσει τη θητεία του, από τα οικεία Στρατολογικά Γραφεία. 


α. 15 ανά τέκνο

β. 20 μόρια ανά τέκνο που έχει εκπληρώσει θητεία10 


Καταταγέντες που έχουν ταυτόχρονα καλούμενα αδέλφια. Ως ταυτόχρονα καλούμενα αδέλφια, νοούνται τα αδέλφια που καλούνται να υπηρετήσουν στην Εθνική Φρουρά, με το αυτό Υπουργικό Διάταγμα – Πρόσκληση 


Σημείωμα κατάταξης Στρατολογικού Γραφείου ή Επίσημο έγγραφο Δήμου ή Κοινότητας 


60Σε περίπτωση κατά την οποία Ν/Σ εμπίπτει σε περισσότερες της μιας από τις προαναφερόμενες κατηγορίες, καθώς και στην περίπτωση θανάτου του ενός των γονέων του ή αναπηρίας και των δύο γονέων του, τα μόριά του υπολογίζονται αθροιστικά.

19. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την κατάταξη στην Εθνική Φρουρά της 2018 Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), οι στρατεύσιμοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία, που είναι τα ακόλουθα:


9


α. Το Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας και Κερύνειας – Μόρφου (τηλ.: 22515260, 22515238, 22417130, 22417131).

β. Το Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού (τηλ.: 25369850, 25413367, 25342382).

γ. Το Στρατολογικό Γραφείο Αμμοχώστου – Λάρνακας (τηλ.: 24625376, 24411300, 24411302).

δ. Το Στρατολογικό Γραφείο Πάφου (τηλ.: 25413949, 25413916, 26933270).

20. Για οποιασδήποτε φύσεως συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την προσεχή κατάταξη στρατευσίμων στην Εθνική Φρουρά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (τηλ. 22417121, 22417124, 22417125).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου