Δωρεάν μετακίνηση στα Κέντρα Νεοσυλλέκτων

Για την πρώτη μετακίνηση του νεοσύλλεκτου προς το ΚΕΝ δεν είναι απαραίτητο να επιβαρυνθεί οικονομικά. Αν επιθυμεί να κινηθεί με έξοδα της Υπηρεσίας, να απευθυνθεί έγκαιρα στο Φρουραρχείο ή αν δεν υπάρχει στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή απ' όπου θα πάρει την προβλεπόμενη κατάσταση επιβίβασης. Αν θέλει, μπορεί να κινηθεί με οποιοδήποτε μέσο με δικά του έξοδα.

Με την άφιξη του νεοσύλλεκτου στην πύλη του ΚΕΝ αρχίζει η διαδικασία κατάταξης. Η καλύτερη ώρα για παρουσίαση σε ΚΕΝ είναι από τις 08:00 έως 13:00 ώρα, γιατί η έγκαιρη άφιξη έχει πολλά πλεονεκτήματα. Τις πρωινές ώρες η οργάνωση των συνεργείων κατάταξης είναι καλύτερη, καθόσον θα επιλέξει ρούχα στα μέτρα του, θα τακτοποιήσει τα πράγματά του στο θάλαμο, θα επικοινωνήσει με τους δικούς του και θα γνωρίσει το στρατόπεδο ημέρα. Η κατάταξη συνοπτικά περιλαμβάνει:

Ταυτότητα και καταγραφή στοιχείων. Αποσκοπεί στη συλλογή, επιβεβαίωση και συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων για την απονομή της κατάλληλης ειδικότητας.

Υγειονομική Εξέταση. Αποσκοπεί στην προληπτική υγιεινή, στον έλεγχο της σωματικής ικανότητας και στους εμβολιασμούς.

Ένδυση. Αποσκοπεί στη χορήγηση των προβλεπομένων ειδών ιματισμού, εξάρτυσης και του ατομικού φόρτου.

πηγή: ΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου