Ήταν ένα καράβι,ένα αρματαγωγό,
από τον βόλο σάλπαρε να σπείρει πανικό.
Πάει παραλία, στη μικρά Aσία,
να σπείρει φλόγες και φωτιά σε όλη την Τουρκιά!