Slider





Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Από 4 έως 15% μειώθηκαν οι μισθοί στρατιωτικών το 2012! Δείτε τα στοιχεία‏

Από 4 έως 15% μειώθηκαν οι μισθοί στρατιωτικών το 2012! Δείτε τα στοιχεία 


Μία ολοκληρωμένη μελέτη με την οποία αποδεικνύεται ότι μέσα στο 2012 οι αποδοχές των στρατιωτικών έχουν μειωθεί έως και 15% επιπλέον παρουσιάζει αξιωματικός των ΕΔ. Η μελέτη περιλαμβάνει πίνακες με αριθμούς και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι απλά δεν πάει άλλο.

Του Ηλία Νατσιούλα
Υπολοχαγού (Ο)

ΕΣΠΕ Θεσσαλίας
(ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)


Τις τελευταίες μέρες διαβάζουμε σε εφημερίδες, διάφορα site άρθρα που μας λένε ότι κόβεται το χρονοεπίδομα, οι μισθολογικές προαγωγές, τα οδοιπορικά, έρχεται μείωση άνω του 12% ακόμη και αναδρομικά ή ότι δεν θα εξαιρεθούν τα ειδικά μισθολόγια από τις μειώσεις, παρά τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.


      Η ΕΣΠΕΘ θα σας αναδείξει εντός των επομένων ημερών μια αναλυτική και λεπτομερή μελέτη στην οποία θα φαίνονται ότι, οι αποδοχές του ένστολου προσωπικού έχουν ήδη μειωθεί από 4 έως 15% μέσα στο 2012, για τους παρακάτω λόγους, διότι:

1. Παρατάθηκε, με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) η αναστολή χορήγησης του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας αλλά και των μισθολογικών προαγωγών, ενώ αυτή προβλέπονταν να καταργηθεί με την ψήφιση του νέου ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Μεγάλη απώλεια στο εισόδημα από το  συνεχιζόμενο "πάγωμα"
2. Αυξήθηκε η μηνιαία κράτηση που επιβάλλεται επί του αθροίσματος των ποσών του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας των μηνιαίων αποδοχών των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, από 4% σε 5%. (Δηλαδή 25% στα εν ενεργεία στελέχη).
3. ` Επιβλήθηκε ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π.Δ.Υ./Ο.Α.Ε.Δ. σε ποσοστό 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 11 του ν. 4024/27-10-2011 αποδίδεται υπέρ Μ.Τ.Σ..

      ΕΞΑΡΧΗΣ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4024/2011. 



    Ο λόγος είναι για να έχουμε ως μέτρο σύγκρισης τις αμοιβές μας με τις αμοιβές των υπαλλήλων που εντάχθηκαν στο ΕΝΙΑΙΟ Μισθολόγιο και επιπλέον να απαντηθούν από τον κάθε αναγνώστη τα ερωτήματα, γιατί συνεχίζει η αναστολή των μισθολογικών προαγωγών, του ΕΧΥ και αν καλώς εντασσόμαστε σε ειδικά μισθολόγια και χαρακτηριζόμαστε από διάφορα μέσα ως προνομιούχοι.

 Ας δούμε σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα τα παραπάνω και παρακάτω γίνεται μια αναλυτική περιγραφή αυτών.
πατήστε πάνω στις εικόνες για μεγέθυνση


    ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προβλέπεται αμοιβή για την υπερωριακή απασχόλησης πέρα από το κανονικό ωράριο του προσωπικού του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.  Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα.


Η ωριαία αμοιβή των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:

α.- Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.
β.- Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
γ.- Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής:

ι. Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

            ιι. Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

δ.         Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%)του ωρομισθίου.


ε.         Για εργασία νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών, που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου.

στ.       Για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόμου, σε
δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα, η ωριαία αμοιβή προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού μισθού του βαθμού ή του μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου. Το ίδιο ωρομίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους αποσπασμένους σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση το βασικό μισθό του βαθμού ή του μισθολογικού κλιμακίου που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε συνάρτηση και με τα τυπικά τους προσόντα.
onalert.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου