Slider

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Το ΓΕΝ αυξάνει 30% το ενοίκιο στα στελέχη που χρησιμοποιούν οικήματα του ΠΝ!!!

Με μεγάλη έκπληξη, γνωστοποιήθηκε στα μόνιμα στελέχη του ΠΝ , η τροποποίηση υπ’ αρίθ. 3 της Πάγιας Διαταγής του ΓΕΝ με αριθμό 4-20/2013 από 5 Αυγούστου του 2016 που συντάχθηκε από το ΓΕΝ/Β3-VI (Γρ. Μέριμνας Προσωπικού).
Σύμφωνα με αυτήν, προστίθενται οι παράγραφος <5> και παράγραφος <6> στο παράρτημα <Β> της Διαταγής όπου αναφέρεται ρητά η αύξηση του μηνιαίου μισθώματος που θα καταβάλλεται από εδώ και στο εξής στα στεγαζόμενα στελέχη σε Οικήματα του Πολεμικού Ναυτικού με γεωμετρική αύξηση της τάξεως του 30% κατά έτος, μετά την συμπλήρωση των τριών (3) πρώτων ετών στέγασης στη γενική κατηγορία ή μετά την συμπλήρωση των έξι (6) πρώτων ετών στέγασης για όσους ανήκουν σε κάποια ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι-τρίτεκνοι, μονογονεϊκή οικογένεια, με ΑΜΕΑ κλπ).


Επιπλέον του 30% αύξησης στο ενοίκιο (μίσθωμα) ανά έτος, αναφέρεται ρητά πως θα καταβάλλεται και επιπλέον 10% τίμημα επί του καταβαλλόμενου ενοικίου, για μερική κάλυψη δαπανών παροχής ηλεκτρισμού, ύδρευσης και θέρμανσης.

Από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη την γενικότερη προσπάθεια που έχει καταβάλει το Υπουργειο Εθνικής Αμυνας τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, θεσπίζοντας μέτρα μέριμνας και ελάφρυνσης για το πληγέν Στρατιωτικό Προσωπικό (όπως κατασκευάζοντας οικήματα για την στέγασή τους), γεννιούνται εύλογα κάποιες απορίες/ερωτήματα:

1) Βάσει ποιάς τιμαριθμικής προσαρμογής αποφασίσθηκε το ποσοστό αυτό αύξησης ανά έτος (30%) επί του βασικού μέχρι σήμερα μισθώματος, το οποίο θα ενσωματώνεται με το βασικό και θα προσαυξάνεται εκ νέου επί 30% για τον επόμενο χρόνο αλλά και για κάθε επόμενο χρόνο στέγασης και ιδιαίτερα μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που μας μαστίζει;

2) Που φαίνεται η ισότιμη συμμετοχή των στελεχών επί των κοινόχρηστων δαπανών σε ηλεκτρισμό, ύδρευση και θέρμανση της Μονάδας , όταν η συμμετοχή δεν συνδέεται με την κατανάλωση αλλά με τα χρόνια στέγασης του στελέχους στον Οικισμό της;

3) Για ποιό λόγο να “εξοστρακίζεται” μια οικογένεια της γενικής π.χ. κατηγορίας με δύο παιδιά, όταν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα (π.χ. εργάζεται στην οικογένεια μόνο το στέλεχος), και δεν συντρέχει λόγος απαραίτητα για μετάθεσή του από την Μονάδα; Ο “εξοστρακισμός” προκαλείται αδιαμφισβήτητα βάσει της παρούσης τροποποίησης, μιας και μετά από κάποια χρόνια στέγασης είναι ασύμφορο & αδύνατο να καταβάλλεται το υπέρογκο -ακόμη και σε σύγκριση με τις τιμές ενοικίων έξω- αυτό τίμημα με τους σημερινούς μισθούς των στελεχών.

4) Ο έμμεσος αυτός “εξοστρακισμός” θα επιφέρει κύμα αιτήσεων μεταθέσεως των στελεχών από αυτές τις “εκτός Κέντρου” και εκτός ζήτησης Μονάδες, καθώς χάνεται πια το κίνητρο της οικονομικής στέγασης των οικογενειών τους, επιλέγοντας αναγκαστικά ενδεχομένως για λόγους βιοποριστικούς , Μονάδες με κάποιο επίδομα όπως αυτό της παραμεθορίου ή ψάχνοντας άλλες πηγές εσόδων.

5) Άγνωστη παραμένει η ερμηνεία για το ποσό ενοικίου που θα πρέπει να καταβάλλουν όσοι έχουν κάποια χρόνια ήδη στέγασης σε Οικισμούς, και αν η εν λόγω προσαύξηση θα μετρήσει από λήψεως της παρούσης τροποποίησης για τα επόμενα έτη (όπως γράφεται στην παράγραφο 3), ή μετρώντας αναδρομικά όλα τα προηγούμενα έτη στέγασης..!

6) Με την ανωτέρω τροποποίηση καταρακώνεται το ηθικό μιας μερίδας στελεχών που αναγνώριζαν μέχρι σήμερα την αρωγή, τον προβληματισμό και την μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά κυρίως του Κλάδου τους, για αυτούς και τις οικογένειές τους, και απλά αναρωτιούνται τον λόγο για τον οποίο συντάχθηκε και έρχεται να επιβληθεί αυτό το μέτρο, μέσα στην παρούσα οικονομική κρίση από το αρμόδιοΓραφείο Μέριμνας Προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού…

Παρακάτω εμφανίζεται ως παράδειγμα πίνακας προσαρμογής του ενοικίου (βάσει της τροποποίησης) που θα πρέπει να πληρώνει μηνιαία στο Πολεμικό Ναυτικό ένα στέλεχος για ένα διαμέρισμα τριάρι σε Οικισμό της Μονάδας που υπηρετεί:

1-3 έτη : 80,00 Ε (βασικό ενοίκιο σήμερα)

ΈΤΟΣ +30% +10% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ

4ο : 104,00 10,40 114,40

5ο : 135,20 13,52 148,72

6ο : 175,76 17,58 193.34

7ο : 228,49 22,85 251,34 

8ο : 297,03 29,70 326,74 

9ο : 386,14 38,61 424,76 

10ο : 501,99 50,20 552,19

11ο : 652,58 65,26 717,84

12ο : 848,36 84,84 933,20 

13ο : 1102,87 110,29 1213,15

14ο : 1433,73 143,37 1577,10 κ.ο.κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου