Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Φαντάροι Υγειονομικού στρατοπέδου Πατσούκα- μεγάλο το χώσιμο, η Αδικία αλλά και η Προσφορά!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
"Είμαστε Στρατιώτες Υγειονομικού στο Στρατόπεδο Πατσούκα (Αλεξανδρούπολη) εντός του οποίου εδρεύει το 216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Εκστρατείας (ΚΙ.Χ.Ν.Ε.).
Αρχικά, θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι υπηρεσίες κατανέμονται άνισα μεταξύ των μονάδων. Με μία πρόχειρη ματιά στο πρόγραμμα που αναγράφονται οι Επόπτες του Στρατοπέδου, μπορεί οποιοσδήποτε να καταλάβει ότι σε καθημερινή βάση Επόπτες αναλαμβάνουν στελέχη του Υγειονομικού, ενώ οι ΕΠΟΠ του Σώματος μας υπηρετούν καθημερινά σε διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου υπό την πίεση της πανδημίας και με πυκνές εφημερίες.
Όσον αφορά εμάς τους στρατιώτες, η παραπάνω ανισότητα επηρεάζει και τη δική μας θητεία. Βρισκόμενοι στο Υγειονομικό Σώμα, η πλειοψηφία του Λόχου μας απαρτίζεται από οπλίτες που ανήκουν στους επαγγελματίες υγείας και καθημερινά προσφέρουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και γνώσεις τους στα τμήματα του Νοσοκομείου, συμβάλλοντας στην άρτια και εύρυθμη λειτουργία του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που καλύπτει τις ανάγκες όχι μόνο των Στρατοπέδων της Αλεξανδρούπολης, αλλά και όλου του ένστολου προσωπικού της ευρύτερης περιοχής.
Μετά το πέρας του καθημερινού ωραρίου μας, καλούμαστε να εκτελέσουμε υπηρεσίες που ο Λόχος μας ανέλαβε, όταν η υπεύθυνη γι' αυτές Μονάδα χρειάστηκε τη βοήθεια των οπλιτών του Σώματος μας και ήμασταν τότε πρόθυμοι να συνεισφέρουμε.
Πλέον, η προθυμία μας εξασφαλίζει στην πλειοψηφία των στρατιωτών του Πατσούκα θητεία με 5 μέρες έξοδο ανά μία υπηρεσία, ενώ τα πόστα μας στο ΚΙΧΝΕ στελεχώνουν ξενυχτισμένοι στρατιώτες, οι οποίοι έχουμε 2 μέρες υπηρεσία ανά μία έξοδο (!)
Τέλος και αναφορικά με τις άδειες, αυτές προκύπτουν εύκολα αν αναλογιστούμε ότι λόγω των εξειδικευμένων καθηκόντων και του φόρτου εργασίας μας (πόστα), αυτές συσσωρεύονται και δίδονται συνολικά λίγο πριν το πέρας της θητείας μας.
ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 6932 955437

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου