Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Άδειες

Κατά τη διάρκεια της θητείας σου, φυσικά θα πάρεις και άδειες από το στρατόπεδο για να πας να δεις τους δικούς σου. Οι περισσότεροι στρατιώτες περιμένουν πώς και πώς την ημέρα που θα πάρουν την επόμενη άδεια, ακόμα και αν έχουν περάσει μόλις λίγες ημέρες από την προηγούμενη. Οι άδειες χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες και αυτές είναι:

Γενικά περί αδειών

Οι άδειες διακρίνονται σε άδειες εσωτερικού και άδειες εξωτερικού. Οι άδειες εσωτερικού ισχύουν για όλη τη Χώρα εκτός αν υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλουν κάποιο τοπικό περιορισμό. Ο αδειούχος οπλίτης είναι υπεύθυνος για την σε κάθε περίπτωση έγκαιρη επάνοδο στη Μονάδα του. Αλλαγές στις κατηγορίες αδειών οπλιτών, τον αριθμό των ημερών αδείας και άλλες λεπτομέρειες καθορίζονται κάθε φορά από το Νόμο «Περί Στρατολογίας των Ελλήνων». Οι άδειες, που χορηγούνται στους οπλίτες είναι οι εξής: 
 • Άδειες μικρότερες του 24ώρου (αυτές δεν υπολογίζονται σαν άδειες απουσίας) 
 • Άδειες απουσίας μικράς διαρκείας 
 • Άδειες απουσίας κανονικές 
 • Άδειες απουσίας παραπάνω από τις κανονικές 
 • Άδειες απουσίας αναρρωτικές 
 • Ειδικές άδειες απουσίας 
 • Άδειες απουσίας λόγω μετάθεσης 
Επιτρέπεται η έξοδος από το Στρατόπεδο κάθε ημέρα και από την ώρα, που καθορίζεται με τα προγράμματα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως μέχρι τη βραδινή πρόσκληση όλων γενικά των οπλιτών, εκτός από τους τιμωρημένους, τους ελεύθερους υπηρεσίας, αυτούς που έχουν οριστεί υπηρεσία και τους νεοσύλλεκτους, που δεν έχουν ορκιστεί ακόμη. Γι' αυτού του είδους την έξοδο και παραμονή εκτός Στρατοπέδου, δε χρειάζεται ειδική γραπτή άδεια. Όλες γενικά οι άδειες απουσίας του παρόντος εκτός από τις ημερήσιες που χορηγούνται στους μόνιμους και εθελοντές οπλίτες, γράφονται στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας.

Άδειες Απουσίας για το Εξωτερικό

Κάθε άδεια απουσίας διαρκείας πέντε (5) ημερών τουλάχιστον, μπορεί να χορηγείται και για το εξωτερικό. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται ιεραρχικά στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού ή στον εξουσιοδοτούμενο κάθε φορά Δκτή, για την έγκριση τέτοιων αδειών.

Άδειες Απουσίας Οπλιτών

Οι άδειες που χορηγούνται στους οπλίτες είναι οι εξής: 
 • Άδειες μικρότερες του 24ώρου 
 • Κανονικές Άδειες 
 • Άδειες απουσίας παραπάνω από τις κανονικές 
 • Αναρρωτικές άδειες 
 • Ειδικές άδειες 
 • Γονικές άδειες 
 • Τιμητικές άδειες 
 • Άδειες επικίνδυνων εργασιών 
Κάθε οπλίτης που βγαίνει από το Στρατώνα για υπηρεσιακούς ή ατομικούς λόγους πρέπει να έχει υπηρεσιακό σημείωμα υπογεγραμμένο από τον Δκτή της Μονάδας του.

- Άδειες Μικρότερες του 24ώρου
- Άδειες διανυκτερεύσεως στην κατοικία.
- Άδειες παραμονής εκτός στρατώνα δύο ώρες μετά τη βραδινή πρόσκληση. 

Οι παραπάνω άδειες δίνονται σε όλους γενικά τους οπλίτες εκτός από τους νεοσύλλεκτους που δεν ορκίστηκαν ακόμη, μόνο για τον τόπο όπου είναι η έδρα της μονάδας.

Κανονικές Άδειες Απουσίας 

Η κανονική άδεια χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, εφάπαξ ή σε τμήματα διάρκειας δύο (2) τουλάχιστον ημερών το καθένα. Η διάρκεια της κανονικής άδειας είναι τρείς (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Δεν απαιτείται να έχουν εκπληρωθεί τα δίμηνα της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που τη δικαιολογούν.

Άδειες Απουσίας Παραπάνω από τις Κανονικές

Οι στρατεύσιμοι, όταν έχουν απόλυτη ανάγκη, μπορούν να πάρουν επιπλέον από την κανονική 10 έως 60 ημέρες άδεια, η οποία υπηρετείται. Για ειδικούς οικογενειακούς λόγους ο στρατεύσιμος μπορεί να πάρει άδεια τριών ημερών που δεν υπηρετείται, σε περίπτωση: 

Γάμου του
Γεννήσεως παιδιού του
Θανάτου στενού συγγενικού του προσώπου 

Αναρρωτικές Άδειες Απουσίας 

Αναρρωτικές άδειες χορηγούνται στους οπλίτες από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα. Μπορεί να χορηγηθεί οποτεδήποτε πριν από την εκπλήρωση της στρατεύσιμης υποχρέωσης. Για τη διάρκειά της αποφασίζουν τα αρμόδια υγειονομικά όργανα και δεν πρέπει να υπερβαίνει την ημερομηνία απόλυσης τους, ενώ συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των αδειών που δικαιούται κάθε οπλίτης (κανονική άδεια και ειδικές άδειες και αναρρωτικές άδειες = 54 ημέρες).

Ασθενείς Στρατιωτικοί που βρίσκονται σε Άδεια

Κάθε οπλίτης, ευρισκόμενος σε οποιαδήποτε άδεια απουσίας και συνεπεία ασθενείας, που δεν μπορεί να επιστρέψει έγκαιρα στη θέση του, ειδοποιεί το Φρουραρχείο ή την Αστυνομική Αρχή του τόπου, όπου περνά την άδειά του. Αυτή τον εισάγει στο πλησιέστερο Στρατιωτικό Νοσοκομείο για νοσηλεία, εκτός αν η φύση του νοσήματος ή η κατάσταση της υγείας του, που πιστοποιείται από υγειονομικό αξιωματικό ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, από έναν ιδιώτη ιατρό, δεν επιτρέπει τη μεταφορά του.

Και οι δύο αυτές περιπτώσεις ανακοινώνονται έγκαιρα από το φρουραρχείο ή την Αστυνομική Αρχή στη Μονάδα που έδωσε την άδεια, καθώς και η ημέρα την οποία ο στρατιωτικός, αφού βγήκε από το Νοσοκομείο, διατάχθηκε να ξαναγυρίσει στη θέση του.

Υπέρβαση Άδειας ή Αυθαίρετη Απουσία

Όσοι στρατιωτικοί δεν επιστρέφουν έγκαιρα στη θέση τους μετά τη λήξη οποιασδήποτε άδειας απουσίας που τους δόθηκε και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν πλήρως τη βραδύτητά τους, καθώς και όσοι απουσιάζουν αυθαίρετα (χωρίς άδεια) τιμωρούνται, ανάλογα με το χρόνο και τις συνθήκες παραβάσεως της αδείας ή της αυθαίρετης απουσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου