Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

Το (αντι)περιβαλλοντικό νομοσχέδιο είναι Απειλή για όλους μας

Το (αντι)περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να ψηφίσει η κυβέρνηση της ΝΔ, μεταξύ άλλων, προβλέπει την κατάργηση της προστασίας των περιοχών Natura, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα βαριών επενδυτικών δραστηριοτήτων (π.χ. εξορύξεις), τουριστικής/εμπορευματικής «αξιοποίησής» τους και δημιουργίας «κοινωφελών» υποδομών (δρόμων, κτιρίων, κλπ).

Δηλαδή σε περιοχές με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, ιδιαίτερου φυσικού πλούτου και σπουδαίας οικολογικής σημασίας θα εγκατασταθούν "επενδύσεις" με εξορυκτικές, τουριστικές, εμπορικές δραστηριότητες προς όφελος οικονομικών συμφερόντων μεγάλων εταιρειών.
Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει:
⚠️ Νομιμοποίηση αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων και κατά περίπτωση εντός υγροτόπων και ρεμάτων για χρονικό διάστημα 30 ετών διαιωνίζοντας την αυθαίρετη δόμηση.
⚠️ Διευκολύνσεις στην αδειοδότηση έργων βιομηχανικών ΑΠΕ χωρίς να απαιτείται έκδοση απόφασης της ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
⚠️ Νομοθέτηση της «κατ' εξαίρεση» και για «έκτακτες περιπτώσεις» λήψης απόφασης για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων κατά παρέκκλιση ακόμη και αυτών των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, που η πράξη απέδειξε ότι μόνον τις λαϊκές ανάγκες και το περιβάλλον δεν εξυπηρετούν (ιδιωτικοποίηση με ΣΔΙΤ, ΧΥΤΥ κατ΄όνομα, εργοστάσια καύσης σκουπιδιών, κ.ά.).
⚠️ Επιτάχυνση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, με περιορισμό του χρόνου έκδοσης των αδειών στις 120 μέρες.
⚠️ Είσοδο του «ιδιώτη αξιολογητή», εκχωρώντας τον έλεγχο των μελετών (ΜΠΕ) σε ιδιωτικές εταιρείες και δίνοντας διακοσμητικό ρόλο στις αρμόδιες υπηρεσίες

Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου!
Όχι στην καταστροφή του περιβάλλοντος από την ιδιωτική πρωτοβουλία!
Όχι στην αλόγιστη εκμετάλλευση τη φύσης προς όφελος του κέρδους των λίγων!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου