Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

77 ΜΕ Καλαμάτας: Διατάζουν στελέχη με σοβαρά προβλήματα υγείας να δίνουν Υπηρεσίες που δεν προβλέπονται

Σε νέες καταγγελίες που φτάνουν στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ αποκαλύπτεται ότι ξανά υπάρχουν διαταγές που απαιτούν από στελέχη με σοβαρά προβλήματα υγείας να δίνουν Υπηρεσίες που δεν προβλέπονται.
Στελέχη που λόγω της κατάστασης της υγείας τους μέχρι τώρα έκαναν υπηρεσίες γραφείου ή ελαφριές εργασίες διατάζονται να βγαίνουν δρομολόγια ως συνοδοί.
Τα στελέχη αυτά είναι:
καρκινοπαθείς
καρδιοπαθείς
βρίσκονται σε ανασοκαταστολή
έχουν ζαχαρώδη διαβήτη 
αντιμετωπίζουν μυοσκελετικά προβλήματα...
Αυτούς βάζουν Υπηρεσία που απαγορεύουν αποφάσεις οργάνων του κράτους.
Και μάλιστα τους Απειλούν!
Το ΓΕΣ επιβεβαιώνει αυτές τις καταγγελίες;
Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση της Ιεραρχίας ώστε να προστατευτεί η υγεία και τα δικαιώματα τους.
Τέλος, να θυμίσουμε ότι και στο παρελθόν το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ είχε σταθεί στο πλευρό των συγκεκριμένων χαμηλόβαθμων στελεχών και τους είχε υπερασπιστεί όταν και πάλι είχαν ληφθεί παρόμοιες άθλιες και αυθαίρετες αποφάσεις.
Μπλοκάροντας διαταγές που τους Απειλούσαν.  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
77 ΜΕ, στρατόπεδο Καλαμάτας: θέτουν ξανά σε κίνδυνο την ζωή ασθενών με σοβαρά προβλήματα υγείας
Ξανά οι ίδιες αυθαιρεσίες, ξανά οι ίδιες απαράδεκτες συμπεριφορές που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ζωή ασθενώ με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Πολύ λόγο χρονικό διάστημα κράτησε η υπόσχεση των αρμόδιων στελεχών να σεβαστούν τους συναδέλφους τους και τις σχετικές διαταγές που τους απαλλάσσουν από υπηρεσίες λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν.
Τι και αν πρόσφατα στέλεχος βρέθηκε στο Νοσοκομείο εξαιτίας των διαταγών τους.
Τους βάζουν ξανά Υπηρεσία Αξιωματικού Πύλης ενώ πρέπει να κάνουν μόνο υπηρεσίες γραφείου.
Τους βάζουν περίπολα πυρασφάλειας ακόμη και 70 χλμ. απόσταση από την πόλη και το Νοσοκομείο. Και να πάθουν κάτι τι θα κάνουν.
Επίσης, σύμφωνα με την Μηνιαία Διαταγή θα πρέπει να εκτελούν εξωτερικές εργασίες, π.χ. συνοδηγοί κλπ.
Το ΓΕΣ επιβεβαιώνει όλες αυτές τις καταγγελίες;
Τι προβλέπουν οι νόμοι και οι διαταγές;
Γιατί δεν εφαρμοζονται;
Θυμίζουμε: 
77 ΜΕ, στρατόπεδο Καλαμάτας: Σέβονται την Υγεία Βαριά Ασθενών στελεχών μετά την παρέμβαση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Η 77 ΜΕ, το στρατόπεδο Καλαμάτας είναι μια ακόμη μονάδα που ήρθαν τα πάνω κάτω μετά την παρέμβαση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ.
Η Ιεραρχία και το ΓΕΣ διερεύνησαν τις πολύ σοβαρές καταγγελίες και ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτεί η Υγεία του προσωπικού.
Πιο συγκεκριμένα πλέον τα στελέχη που αντιμετωπίζουν σοβαρότατες ασθένειες απαλλάσσονται από τις Υπηρεσίες Πύλης.

Επίσης, αν τυχόν μπουν σε υπηρεσίες πυρασφάλειας γίνεται τηλέφωνο μία (1) ώρα πριν εκτελέσουν την υπηρεσία για να δηλώσουν ότι η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ δηλώνει σταθερά στο πλευρό τους. Μόνο αγωνιζόμενοι και αμφισβητώντας την Αυθαιρεσία μπορούμε να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα μας.
Θυμίζουμε:
77 ΜΕ, στρατόπεδο Καλαμάτας: Βαριά Ασθενείς "χώνονται" σε περίπολα πυρασφάλειας και Υπηρεσία Πύλης

 

Δεν υπάρχει Ανθρωπιά...
Δεν υπάρχει κανένας Σεβασμός των Νόμων και των Κανονισμών...
Ο κάθε ανώτερος μπορεί με μια Διαταγή του να παίξει αλόγιστα με την Υγεία και την ζωή σου γιατί έτσι βολεύει την Καριέρα του, γιατί έτσι φιλοτεχνείται το Γόητρο του Στρατού...
Καλούμε το ΓΕΣ να μας επιβεβαιώσει αν ισχύουν οι καταγγελίες που έφτασαν στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ από χαμηλόβαθμα στελέχη που τονίζουν ότι διατάζονται να εκτελέσουν υπηρεσίες κατά παράβαση της ισχύουσας Νομοθεσίας.
Είναι γνωστό ότι στο Στρατόπεδο της Καλαμάτας υπηρετούν Στρατιωτικοί ελαφριάς υπηρεσίας.
Πρόκειται για στελέχη με βαριά νοσήματα:
καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, με ζαχαρώδη διαβήτη, πολυ-εγχειρισμένοι κλπ. όπου σύμφωνα με το Νόμο πρέπει να εκτελούν ΜΟΝΟ υπηρεσίες γραφείου.
Αυτά προβλέπει ο Νόμος!
Αυτά τα γνωρίζει η Ιεραρχία και το ΓΕΣ.
Τα χαμηλόβαθμα στελέχη μας κατήγγειλαν ότι Διατάζονται να συμμετάσχουν σε Περίπολα Πυρασφάλειας πρωί-μεσημέρι-βράδυ και να εκτελούν Υπηρεσίες Πύλης.
Ρωτάμε το ΓΕΣ αν επιβεβαιώνει και αν αποδέχεται δηλώσεις Ανωτέρων στελεχών στο στρατόπεδο της Καλαμάτας και της Τρίπολης όπου είναι η έδρα της ΔΙΚΕ -όπου εντάσσεται η 77 ΜΕ-, που τονίζουν ότι:
δεν μας ενδιαφέρει ο Νόμος...
δεν μας ενδιαφέρει η Υγεία των πασχόντων στρατιωτικών....
Θα εκτελέσουν τις Διαταγές αλλιώς θα Τιμωρηθούν!

Εμείς απαιτούμε τον σεβασμό των δικαιωμάτων.
Υπέρτατο αγαθό είναι η υγεία και η Ανθρώπινη Ζωή.
Ποιος νομίζει ότι μπορεί να τα θέτει σε Κίνδυνο με τις διαταγές του, που εν γνώσει του Παραβιάζει τον Νόμο;
Απαιτούμε την παρέμβαση του ΓΕΣ και του Υπουργείου Άμυνας.     

Δημοσιεύουμε το σχετικό απόσπασμα της Νομοθεσίας:
Κατάστασις Υπηρεσίας Γραφείου,
Άρθρον 14
Ξηράς και Εδάφους
Γενικά:
1. Υπηρεσία Γραφείου είναι κατάστασις του εν ενεργεία μονίμου αξιωματικού, όστις, συνεπεία τραύματος, ληφθέντος εν διατεταγμένη υπηρεσία είναι ανίκανος διά πάσαν άλλην υπηρεσίαν πλην της τοιαύτης γραφείου.
2. Αξιωματικός τεθείς εις την κατάστασιν υπηρεσίας γραφείου επ` ουδενί λόγω δύναται να επανέλθη εις την κατάστασιν της ενεργού υπηρεσίας.
3. Οι αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου δεν καταλαμβάνουν οργανικάς θέσεις, τοποθετούνται κατά τας περί τοποθετήσεων των αξιωματικών διατάξεις, αναλόγως των προσόντων ή των ειδικών γνώσεων αυτών, αλλά δεν δύνανται ν` ασκήσουν διοίκησιν επιχειρησιακής Μονάδος, Συγκροτήματος ή Σχηματισμού, ούτε διεύθυνσιν επιτελείου.
4. Διά την εξέλιξιν, την αρχαιότητα, τας κρίσεις και τας προαγωγάς, εφαρμόζονται αι σχετικαί περί τούτων διατάξεις του περί ιεραρχίας και προαγωγών νόμου.
Μεταφορά εις την Κατάστασιν Υπηρεσίας Γραφείου:
5. Οσάκις υπό τας προϋποθέσεις των άρθρων 24 και 25 η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή γνωματεύει ότι ο πάσχων εκ τραύματος αξιωματικός δεν είναι μεν ικανός διά την ενεργόν υπηρεσίαν, είναι όμως ικανός δι` υπηρεσίαν γραφείου, η υπόθεσις παραπέμπεται εις το Ανώτατον Συμβούλιον Βασικής Συνθέσεως του οικείου Κλάδου.
6. Το Συμβούλιον, λαμβάνον υπ` όψιν τας ανάγκας της Υπηρεσίας, αποφαίνεται εάν ο αξιωματικός πρέπει να εξακολουθήση να παραμείνη εις το Στράτευμα και να εκτελή υπηρεσίαν γραφείου, οπότε ούτος, τίθεται εις την κατάστασιν ταύτην διά Βασιλικού Διατάγματος.
7. Εάν το Συμβούλιον αποφανθή ότι δεν υπάρχουν υπηρεσιακαί ανάγκαι διά την παραμονήν του αξιωματικού εις το Στράτευμα, ούτος αποστρατεύεται, εάν έχη συμπληρώσει δεκαπενταετή συντάξιμον υπηρεσίαν, άλλως άμα τη συμπληρώσει ταύτης.
Άρθρον 14α
Ελαφρά Υπηρεσία
Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ΝΔ 145/1974 (Α 325).
1.   Ελαφρά  υπηρεσία  είναι  κατάστασις  του  εν  ενεργεία μονίμου αξιωματικού του Στρατού Ξηράς, και των Κοινών Σωμάτων,  όστις  συνεπεία τραύματος,  ουχί  εν  διατεταγμένη υπηρεσία ληφθέντος ή νοσήματος είναι ανίκανος δια πάσαν άλλην υπηρεσίαν, πλήν της τοιαύτης γραφείου.
2.  Αι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 7 του άρθρου 14  εφαρμόζονται και  δια  τους  αξιωματικούς  τους  τελούντας  εις  κατάστασιν  ελαφράς υπηρεσίας.
Ισχύει αυτό  στην περίπτωση μας  <<ανίκανος δια πάσαν άλλην υπηρεσίαν, πλήν της τοιαύτης γραφείου>>

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 6932 955437
diktiospartakos.blogspot.com
diktiospartakos@hotmail.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου