Το ανακοινωθέν των Αρχών της Υπερδνειστερίας:
“Θεωρούμε την υποβολή αίτησης ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ηγεσία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας ως μια γεωπολιτική απόφαση που οδηγεί σε αλλαγή των διεθνών συνόρων και σφαιρών επιρροής στον περιφερειακό χώρο και σε ριζική αλλαγή των συνθηκών της τελικής διευθέτησης των σχέσεων Μολδαβίας-Υπερδνειστερίας.
Αντιμετωπίζουμε την απόφαση της ηγεσίας της γειτονικής δημοκρατίας με κατανόηση.
Εν τω μεταξύ, η αίτηση της Μολδαβίας για ένταξη στην ΕΕ έγινε στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας ανεπίλυτης σύγκρουσης μεταξύ Υπερδνειστερίας και Μολδαβίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη μας και εκτός του πλαισίου των διαβουλεύσεων με την πλευρά μας.

“Τελείωσε κάθε διαδικασία διευθέτησης”
Δεν υπήρξε καμία συζήτηση στις υφιστάμενες μορφές διαπραγμάτευσης , συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς πλατφόρμας της «Μόνιμης Διάσκεψης», γεγονός που θέτει τέλος στη διαδικασία διευθέτησης, η οποία απαιτεί επείγουσα διεθνή νομική επισημοποίηση.
Η απόφαση των αρχών της Μολδαβίας σημαίνει πως υπάρχει βούληση να μεταβιβαστεί η κυριαρχία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στα υπερεθνικά όργανα των Βρυξελλών. Ακολουθεί μετάβαση στην τελική Δυτικής μορφής στρατιωτικο-πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης του εδάφους της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.
Το αίτημα για ένταξη στην ΕΕ υποδηλώνει την άρνηση της Μολδαβίας σε διάλογο με την Υπερδνειστερία όσον αφορά τις παραμέτρους της κοινής συμβίωσης, όπως επιβεβαιώνεται από την τρέχουσα κατάσταση κρίσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, την παράλυση του σχήματος «5 + 2», την απόρριψη συναντήσεων υψηλού επιπέδου , τη μη εκπλήρωση του “πακέτου Βερολίνο Plus», την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων αποκλεισμού κατά της Υπερδνειστερίας.
Θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε ότι ο λαός της Υπερδνειστερίας καθόρισε τη μοίρα του με πολιτισμένο και δημοκρατικό τρόπο στις 2 Σεπτεμβρίου 1990, σταμάτησε τη στρατιωτική επίθεση της Μολδαβίας το 1991-1992, υπερασπίστηκε την ελευθερία και την ανεξαρτησία του, επιβεβαίωσε το απαραβίαστο της πορείας προς την διεθνή αναγνώριση της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας της Υπερδνιεστερίας στο εθνικό δημοψήφισμα της 17ης Σεπτεμβρίου 2006.

“Είμαστε δύο ανεξάρτητα κράτη”
Στις τρέχουσες νέες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δημιουργούνται από τις ενέργειες της ηγεσίας της Μολδαβίας, καλούμε τη μολδαβική πλευρά να ξεκινήσει διάλογο με την Υπερδνειστερία για μια τελική πολιτισμένη διευθέτηση των σχέσεων που βασίζεται στην ειρηνική, καλή γειτονία δύο ανεξάρτητων κρατών με την υπογραφή μια συνολικής διακρατικής συμφωνίας.
Ταυτόχρονα, καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη, τον ΟΑΣΕ, τους μεσολαβητές και τους παρατηρητές στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα που υπάρχει εδώ και περισσότερα από τριάντα χρόνια με τη μορφή της Υπερδνειστερίας .
Η Δημοκρατία της Μολδαβίας, να διασφαλίσει τον σεβασμό του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του λαού της Υπερδνειστερίας και να συνάψει διπλωματικές σχέσεις με την Υπερδνειστερία” καταλήγει η ανακοίνωση.
WarNews247