Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Παράταση κατάταξης 2023 Α ΕΣΣΟ σε Ναυτικό και Αεροπορία

Οι καλούμενοι για κατάταξη με την 2023 Α΄ΕΣΣΟ(Φεβρουάριος 2023), σε περίπτωση που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας (πχ απεργία πλοίων, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κλπ), αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζόμενη στο σημείωμα κατάταξής τους ημερομηνία, οφείλουν να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας, μπορούν να καταταγούν εντός πέντε (5) ημερών από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους χωρίς συνέπειες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη Στρατολογία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου