Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

Ανακοίνωση ΝΑΡ: Δολοφόνοι! Οι κυβερνήσεις της Δύσης συνένοχες στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού

▸Ανακοίνωση της Επιτροπής Διεθνών του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ για το έγκλημα στη Γάζα και τη στοχοποίηση της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες από το Ισραήλ και τους συμμάχους του. 
Μέσα σε λίγες ώρες μετά τον έωλο ισχυρισμό του Ισραήλ, ότι μέλη της UNRWA συμμετείχαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 9 χώρες ανακοίνωσαν ότι παγώνουν κάθε βοήθεια και χρηματοδότηση προς την UNRWA, τη μόνη υπηρεσία που παρέχει βοήθεια στη Γάζα

Το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι η κατηγορία της Νότιας Αφρικής, στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη Γενοκτονία, ότι “το Ισραήλ προέβη, προβαίνει και απειλεί να προβεί σε περαιτέρω γενοκτονικές πράξεις κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα” είναι “εύλογη”. Αποφάνθηκε επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει να “λάβει όλα τα μέτρα” για να αποφύγει πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα. Το δικαστήριο απέφυγε να ζητήσει άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, αν και τα περισσότερα από τα “προσωρινά μέτρα” που ζήτησε η Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής εγκρίθηκαν από το Δικαστήριο.

Ποια ήταν η αντίδραση του Ισραήλ; 
Από τη στιγμή που το Διεθνές Δικαστήριο εκδίκασε την υπόθεση της Νότιας Αφρικής πριν από δύο εβδομάδες, το Ισραήλ διπλασίασε τις γενοκτονικές του πράξεις στη Γάζα. Μόνο μέσα σε 24 ώρες, μετά την ανακοίνωση του Δικαστηρίου, πραγματοποίησε 21 μαζικές δολοφονίες, σκοτώνοντας 200 και τραυματίζοντας 370 αμάχους. Παράλληλα, ακροδεξιοί διαδηλωτές έχουν αποκλείσει εδώ και μέρες τους δρόμους προς το πέρασμα στα σύνορα Ισραήλ-Γάζας, εμποδίζοντας ακόμη και τα λιγοστά φορτηγά με βοήθεια να περάσουν.
Ποια ήταν η αντίδραση των δυτικών κυβερνήσεων στην ανακοίνωση του Δικαστηρίου; Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε: “Σεβόμαστε το ρόλο και την ανεξαρτησία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης”, αλλά το Ισραήλ “έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του εναντίον της Χαμάς” και “θεωρούμε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως γενοκτονία και για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι η απόφαση της Νότιας Αφρικής να παραπέμψει την υπόθεση στη δικαιοσύνη είναι εσφαλμένη και προκλητική”. Οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, που ούτως ή άλλως υποστηρίζουν τη σφαγή στη Γάζα, παραμένουν σιωπηλές, συνεχίζουν να στέλνουν όπλα στο κράτος που διαπράττει γενοκτονικές πράξεις, απαγορεύουν και ποινικοποιούν κάθε πράξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Μια μέρα μετά τη μετριοπαθή ανακοίνωση του Διεθνούς Δικαστηρίου , το κράτος-δολοφόνος και ο γενοκτονικός στρατός του, ανακοίνωσαν ότι 12 εργαζόμενοι της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, συμμετείχαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Η UNRWA έχει 13.000 υπαλλήλους στη Γάζα και 30.000 συνολικά στη Συρία, το Λίβανο, την Ιορδανία και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε προσφυγικούς καταυλισμούς που φιλοξενούν εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες από το 1948, όταν οι δυτικές κυβερνήσεις δημιούργησαν τις συνθήκες και το Ισραήλ πραγματοποίησε τη Νάκμπα, την καταστροφή και τον ξεριζωμό του παλαιστινιακού λαού. Αν και οι κατηγορίες είναι έωλες και προέρχονται από τις “μυστικές υπηρεσίες του ισραηλινού στρατού”, η UNRWA προχώρησε στην απόλυση των κατηγορουμένων εργαζομένων.

Ποια ήταν η αντίδραση των δυτικών κυβερνήσεων στους ισχυρισμούς του Ισραήλ κατά 12 εργαζομένων της UNRWA; Μέσα σε λίγες ώρες, 9 χώρες ευθυγραμμίστηκαν με τον ισχυρισμό αυτό. Οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Φινλανδία, η Ολλανδία, η Ελβετία, ο Καναδάς και η Αυστραλία ανακοίνωσαν ότι παγώνουν κάθε βοήθεια και χρηματοδότηση προς την UNRWA, τη μόνη υπηρεσία που παρέχει βοήθεια στη Γάζα, η οποία έχει μετατραπεί σε ερείπια, όπου οι άνθρωποι λιμοκτονούν και πεθαίνουν χωρίς φαγητό, νερό, ιατρική περίθαλψη και φάρμακα, ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα.

Οι ΗΠΑ, ο σκληρός πυρήνας του ΝΑΤΟ και της πρώην Βρετανικής Αυτοκρατορίας, οι νεοφασίστες του Μελόνι και η Φινλανδία, με μια κυβέρνηση που περιλαμβάνει ένα ακροδεξιό κόμμα με νεοναζιστικό παρελθόν, δεν περίμεναν καν μια έρευνα για να εξετάσουν τους ισχυρισμούς του Ισραήλ. Είναι συνένοχοι στη γενοκτονία. Είναι δολοφόνοι! Στέλνουν όπλα στον στρατό που διαπράττει γενοκτονία και καταδικάζουν έναν ολόκληρο λαό σε θάνατο.

Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους και άλλες μαζικές οργανώσεις να συνεχίσουν και να ενισχύσουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, απαιτώντας την καταδίκη του κράτους του Ισραήλ για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο. Οι λαοί σε όλο τον πλανήτη έχουν δείξει την αλληλεγγύη τους, χαρακτηρίζοντας τη σφαγή στη Γάζα ως γενοκτονία, ενάντια στην υποκρισία και τη συνενοχή των κυβερνήσεών τους. Απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό της σφαγής στη Γάζα και τον τερματισμό της κατοχής της Παλαιστίνης από το ισραηλινό κράτος.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ!

KILLERS!
THE GOVERNMENTS OF THE WEST ARE COMPLICIT IN THE GENOCIDE OF THE PALESTINIAN PEOPLE

The International Court of Justice confirmed that South Africa’s charge under the Genocide Convention that “Israel has engaged in, is engaging in and risks further engaging in genocidal acts against the Palestinian people in Gaza” is “plausible”. It has further ruled that Israel must “take all measures” to avoid acts of genocide in Gaza. The court has stopped short of calling for an immediate and permanent ceasefire. Still, most of the “provisional measures” called for by the Republic of South Africa have been endorsed by the court.

What was Israel’s reaction? Since the ICJ heard South Africa’s case two weeks ago, Israel has doubled down on its genocidal acts in Gaza. In 24 hours alone, after the Court’s anouncment, it carried out 21 mass killings, murdering 200 and injuring 370 civilians. At the same time, far-right protesters have been blocking the roads to the crossing at the Israel-Gaza border for days, preventing even the few aid trucks from getting through.

What was the reaction of Western governments to the Court’s announcement? The British Foreign Office announced: “We respect the role and independence of the International Court of Justice at The Hague”, but Israel “has the right to defend itself against Hamas” and “we consider that Israel’s actions in Gaza cannot be described as genocide and for this reason we believe that South Africa’s decision to bring the case to justice is flawed and provocative”. The other governments, which support the massacre in Gaza anyway, remain indifferent, continue to send weapons to the state that is committing genocidal acts, prohibit and criminalise any act of solidarity with the Palestinian people.

A day after the World Court’s moderate statement, the killer-state and its genocidal Army announced that 12 UNRWA workers were involved in the 7th October attacks. UNRWA has 13,000 staff in Gaza and 30,000 in total in Syria, Lebanon, Jordan and the occupied West Bank, in refugee camps hosting millions of Palestinian refugees since 1948 when Western governments created the context and Israel carried out the Nakba, the uprooting of the Palestinian people. Although the accusations are doubtfull and come from “Israeli Army intelligence”, UNRWA has proceeded to dismiss the accused workers.

What was the reaction of Western governments to Israel’s allegations against 12 UNRWA workers? Within hours, 9 countries aligned themselves with this allegation. The US, Britain, Germany, Italy, Finland, the Netherlands,Switzerland, Canada and Australia announced that they were freezing all aid and funding to UNRWA, the only agency providing aid to Gaza, which has been reduced to rubble, where the people are starving and dying without food, water, medical care and medicines, electricity and fuel.

The USA, the hard core of NATO and the former British Empire, the neo-fascists of Meloni and Finland, with a government including a far right party with a neo-Nazi past, did not even wait for an investigation to examine Israel’s allegations. They are complicit in the genocide. They are murderers! They are sending weapons to the army that is committing genocide and condemning an entire people to death.

We are calling on the trade unions, student asseblies and other mass organizations to continue and strengthen their solidarity with the Palestinian people and to demand that the State of Israel be convicted of genocide in the International Court of Justice.

People all over the planet have shown their solidarity, calling the massacre a genocide against the hypocrisy and complicity of their governments. We demand an immediate end to the massacre in Gaza, an end to the Israeli state’s occupation of Palestine.FREEDOM TO PALESTINE!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου