Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Σκληρές αερομαχίες σε Λήμνο και Λέσβο μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών. Γιατί;


Η Ελληνική εθνική αφήγηση, από τα αστικά κόμματα, τα ΜΜΕ μέχρι το ΚΚΕ αρέσκεται να μιλά για την τουρκική επιθετικότητα-προκλητικότητα.

Είναι όμως έτσι τα πράγματα;

Ή βρισκόμαστε μπροστά στην εκδήλωση ενός εντεινόμενου ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού για τον έλεγχο-κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, δύο αδίστακτων αρχουσών τάξεων  που για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τους είναι αποφασισμένες να οδηγήσουν τους λαούς σε Πόλεμο
Διαβάζουμε:
Σκληρές αερομαχίες μέσα στη νύχτα μεταξύ Λήμνου και Λέσβου! Τουρκικά F-16 μαζί με ιπτάμενο ραντάρ εισήλθαν παράνομα στο FIR Αθηνών στην περιοχή ανάμεσα στα δύο νησιά. Τα τουρκικά F-16 ήταν έξι, δύο από τα οποία ήταν οπλισμένα! Εκτελούσαν κανονικό σενάριο επιχείρησης μέσα στη νύχτα.

Ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από τη Λήμνο και ενεπλάκησαν σε αερομαχίες με τους Τούρκους, οι οποίοι και αποχώρησαν.

Είναι η πα­ρα­βί­α­ση του FIR πα­ρα­βί­α­ση εθνι­κής κυ­ριαρ­χίας; 
Διε­θνο­λό­γοι απα­ντούν ότι ο έλεγ­χος από μια χώρα ενός κα­θο­ρι­σμέ­νου διε­θνούς ενα­έ­ριου χώρου δεν ισο­δυ­να­μεί σε καμιά πε­ρί­πτω­ση με άσκη­ση κυ­ριαρ­χί­ας, ούτε απο­τε­λεί πρό­κρι­μα για μελ­λο­ντι­κή επέ­κτα­ση του εύ­ρους του εθνι­κού ενα­έ­ριου χώρου. 
Πρό­κει­ται απο­κλει­στι­κά για ζώνες αρ­μο­διό­τη­τας! 
Η αρ­μο­διό­τη­τα αυτή ανα­τέ­θη­κε το 1952 στην Ελ­λά­δα, για όλο το Αι­γαίο, κατά την Ευ­ρω­παι­κή Διά­σκε­ψη για την ενα­έ­ρια κυ­κλο­φο­ρία, χωρίς αμ­φι­σβή­τη­ση από την Τουρ­κία. Η Τουρ­κία άρ­χι­σε να αμ­φι­σβη­τεί το κα­θε­στώς αυτό τον Αύ­γου­στο του 1974, με έναυ­σμα την σύ­γκρου­ση για το Κυ­πρια­κό, προ­σπα­θώ­ντας να εδραιώ­σει μέση γραμ­μή στο Αι­γαίο με­τα­ξύ των δύο πε­ριο­χών πλη­ρο­φό­ρη­σης. 
Σε ότι αφορά τα πο­λε­μι­κά αε­ρο­σκά­φη, η Αθήνα απαι­τεί τα τουρ­κι­κά πο­λε­μι­κά που πε­τούν στο διε­θνή ενα­έ­ριο χώρο του Αι­γαί­ου να της υπο­βάλ­λουν σχέ­δια πτή­σης και να τί­θε­ται υπό την επί­βλε­ψη της ελ­λη­νι­κής ενα­έ­ριας κυ­κλο­φο­ρί­ας. 
Όμως τα πο­λε­μι­κά δεν έχουν τέ­τοια υπο­χρέ­ω­ση με βάση το διε­θνές δί­καιο. 
Για αυτό τα τουρ­κι­κά αε­ρο­σκά­φη δεν υπο­βάλ­λουν. 
Όμως τη μη υπο­βο­λή η Αθήνα την χα­ρα­κτη­ρί­ζει πα­ρα­βί­α­ση του ελ­λη­νι­κού FIR, όρος που δεν υφί­στα­νται με βάση το διε­θνές δί­καιο και τη διε­θνή πρα­κτι­κή. 
Με άλλα λόγια, η Ελ­λά­δα κα­τα­σκευά­ζει δι­κούς της κα­νό­νες που δεν ισχύ­ουν διε­θνώς και στη συ­νέ­χεια εξα­νί­στα­ται που πα­ρα­βιά­ζο­νται. 
Επι­πλέ­ον, προ­βαί­νει σε συ­νε­χείς ανα­χαι­τί­σεις και πα­ρε­νο­χλή­σεις των τουρ­κι­κών πο­λε­μι­κών με το πρό­σχη­μα ότι πα­ρα­βιά­ζουν το ελ­λη­νι­κό FIR με το να μην τους έχουν υπο­βάλλ­ει σχέ­δια πτή­σηςΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑΜΕ-ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΟΥΜΕ για Ελληνική Ολιγαρχία-ΝΑΤΟ-ΕΕ-MOBIL-ENI-BP-Λάτση και Βαρδινογιάννη
Καλούμε το εργατικό και αντιπολεμικό κίνημα να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ενάντια στην σφαγή του κόσμου της εργασίας, της νεολαίας και των στρατευμένων.
Ενάντια στην πολεμοκαπηλεία των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και Ερντογάν.
ΟΡΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΗΠΑ-ΕΕ-ΡΩΣΙΑ, το ΝΑΤΟ και οι Πετρελαϊκές Εταιρίες, 
Να Ανατραπούν οι κυβερνήσεις της εκμετάλλευσης-καταπίεσης-πολεμικού ολέθρου.
Βλέπουμε για μια ακόμη φορά ότι ο Άξονας των κρατών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου-Ισραήλ, οι ανταγωνισμοί τους με το Τουρκικό κράτος σημαίνει θερμά επεισόδια και Πόλεμο.
Να Μπλοκάρουμε τις Πολεμικές Προετοιμασίες, τους Πολεμικούς Εξοπλισμούς, τις Προσλήψεις Μισθοφόρων.
Να Αγωνιστούμε ενάντια στην Στρατιωτικοποίηση, τον Μιλιταρισμό, τον Εθνικισμό και το Κράτος του Ολοκληρωτικού Κοινοβουλευτισμού.


Να Απαιτήσουμε την Ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και της νεολαίας. 


Με Κίνημα Μαζικό, Μέσα και Έξω από τον στρατό ενάντια στην κυβέρνηση της αντεργατικής λαίλαπας και των Μνημονίων, των πολεμικών τυχοδιωκτισμών.


ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑΜΕ - ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΟΥΜΕ για Ελληνική Ολιγαρχία-ΝΑΤΟ-ΕΕ


Απάντηση μας ο Κοινός αγώνας Ελλήνων και Τούρκων Εργαζομένων και Φαντάρων.
Δεν μας ενώνει τίποτε με τις κυβερνήσεις, δεν έχουμε κανένα Εθνικό Συμφέρον να υπερασπιστούμε.
Αντιθέτως, μας ενώνουν πολλά ΚΟΙΝΑ ΤΑΞΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ με την Τουρκική Αριστερά, με τον καταπιεσμένο κόσμο της εργασίας στην Τουρκία.


Ο Κοινός αγώνας των εργαζομένων σε Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρο-Βαλκάνια ενάντια στις κυβερνήσεις του πολέμου, στον εθνικισμό και το φασισμό, στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
Απαιτείται επομένως ένα νέο εργατικό Διεθνιστικό Αντικαπιταλιστικό κίνημα ενάντια στην Αστική Παραγωγική Ανασυγκρότηση που θέλει Δούλο τον κόσμο της εργασίας, ενάντια στους ¨εθνικού στόχους και την εθνική ενότητα¨ που απαιτεί η αστική τάξη για να μας μετατρέψει σε Κρέας στα Κανόνια της, Αναλώσιμους της Κερδοφορίας του κόσμου του πλούτου.
Δεν προετοιμαζόμαστε για να Δολοφονηθούμε μεταξύ μας εργάτες και νεολαία για επιχειρηματικά, κρατικά και Ιμπεριαλιστικά συμφέροντα.
Αγωνιζόμαστε για την Ανατροπή της Καπιταλιστικής Κυριαρχίας, για την Κοινωνική Απελευθέρωση.  
ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου