Κυριακή, 10 Μαΐου 2020

Θεσ­σα­λο­νί­κη: Πο­ρεία μί­σους και ρα­τσι­σμού από ακρο­δε­ξιούς

Θεσ­σα­λο­νί­κη: Πο­ρεία μί­σους και ρα­τσι­σμού από ακρο­δε­ξιούς
ΑΠΟ ATEXNOS
Συ­γκέ­ντρω­ση και πο­ρεία μί­σους κατά των προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νω­ρί­τε­ρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη φα­σι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις, πα­ρου­σία μελών της να­ζι­στι­κής-εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής.
Στην συ­γκέ­ντρω­ση που διορ­γά­νω­σε η ακρο­δε­ξιά-εθνι­κι­στι­κή ορ­γά­νω­ση «Ιερός Λόχος» συμ­με­τεί­χαν με­ρι­κές δε­κά­δες άτομα τα οποία, κρα­τώ­ντας ελ­λη­νι­κές και… βυ­ζα­ντι­νές ση­μαί­ες, φώ­να­ξαν συν­θή­μα­τα κατά των προ­σφύ­γων και πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πο­ρεία κατά μήκος της Λε­ω­φό­ρου Νίκης με κα­τεύ­θυν­ση προς το λι­μά­νι.
Λίγα μέτρα μα­κρύ­τε­ρα, στην οδό Τσι­μι­σκή, μέλη αντιε­ξου­σια­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων πραγ­μα­το­ποί­η­σαν αντι­φα­σι­στι­κή πο­ρεία.
Φωτό: thestival.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου