Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

Παρμενίων 2021 και Πολιτική άμυνα: Πρόβα Τζενεράλε για το πως το ελληνικό κράτος Πολεμά!

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
Προτείνουμε την ανάγνωση του άρθρου αυτού που αναδημοσιεύουμε.
Γιατί άσκηση Παρμενίων σημαίνει το πως το ελληνικό αστικό κράτος πολεμά στο σύνολο του. Και το κείμενο το περιγράφει...
Παρμενίων 2021 και Πολιτική άμυνα: Η σημασία της ΠΣΕΑ
Παρμενίων 2021 και Πολιτική άμυνα: Η σημασία της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) για την χώρα
Γράφει ο Ανδρέας Γαρύφαλλος*

Αυτές τις μέρες αρχίζει η μεγάλη ετήσια στρατιωτική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» με την συμμετοχή όλου του στρατιωτικού δυναμικού της χώρας.
Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι ότι σε αυτήν την άσκηση μετέχει σύσσωμος και ο Πολιτικός Τομέας της χώρας, δηλ. τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες, τα Σώματα Ασφαλείας, οι Οργανισμοί και οι μεγάλες επιχειρήσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Με ποιο όμως πλαίσιο μετέχουν όλοι αυτοί; 
Το πλαίσιο ορίζεται από μία λέξη που ηχεί λίγο παράξενα, την λέξη ΠΣΕΑ.
Τι είναι όμως η ΠΣΕΑ; 
Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) είναι η σχεδίαση και ο προγραμματισμός που αναφέρονται στην οργάνωση, προπαρασκευή, καθοδήγηση και κινητοποίηση του συνόλου των Πολιτικών (μη στρατιωτικών) Δυνάμεων της Χώρας, με την ενεργό συμμετοχή όσων Ελλήνων και Ελληνίδων μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες και δεν μετέχουν στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), με σκοπό την συνέχιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του κράτους και την επιβίωση σε καιρό πολέμου καθώς και για την συμβολή στην Εθνική Άμυνα.
Αποσκοπεί δηλ. στην οργάνωση επιτυχούς αντιμετώπισης κρίσεως ή πολέμου από τις Πολιτικές Δυνάμεις. 
Επιτυγχάνεται με την Πολιτική Κινητοποίηση και την Πολιτική Άμυνα.

Για τη διασφάλιση της Εθνικής Άμυνας και της ασφάλειας της Χώρας, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίοδο επιστράτευσης και πολέμου, επιβάλλεται η ετοιμότητα του συνόλου του εθνικού δυναμικού από τον καιρό της ειρήνης, η οποία επιτυγχάνεται με την οργάνωση, προπαρασκευή και κινητοποίηση όλων των πολιτικών δυνάμεων και τη διάθεση πόρων της Χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ΠΣΕΑ, ο βασικός νόμος της οποίας είναι το εξαιρετικό ν.δ. 17/1974.

Πολιτικές Δυνάμεις είναι οι Κρατικές Αρχές και Υπηρεσίες, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οι Οργανισμοί, Βιομηχανίες και Επιχειρήσεις κάθε μορφής, δημόσιες και ιδιωτικές και γενικά όλο το έμψυχο και άψυχο δυναμικό που δεν ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Πολιτική Κινητοποίηση είναι η οργανωμένη μετάπτωση των Πολιτικών Δυνάμεων από την κατάσταση ειρήνης σε πολεμική κατάσταση, δηλ. η οργάνωση του κράτους και των πολιτών υπό συνθήκες πολέμου. Διακρίνεται σε Γενική και Μερική.
Πολιτική Άμυνα είναι η οργάνωση, καθοδήγηση και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων της Χώρας για την προστασία της από τις εχθρικές προσβολές κάθε φύσεως, ιδίως στον Πολιτικό Τομέα, δηλ. η επίτευξη με κάθε μέσο της επιβίωσης του πληθυσμού σε καιρό πολέμου.

Παρμενίων 2021 και Πολιτική άμυνα: Η σημασία της ΠΣΕΑ
Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

Οι Υπηρεσίες ΠΣΕΑ της Βουλής των Ελλήνων και των Υπουργείων παρακολουθούν, συντονίζουν και κατευθύνουν, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους και τις οδηγίες του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες, τις Περιφερειακές Ενότητες και τις εποπτευόμενες από αυτές Πολιτικές Δυνάμεις με σκοπό την αποτελεσματική συμβολή τους στην Εθνική Άμυνα και την ομαλή μετάπτωσή τους από την ειρηνική περίοδο στην πολεμική.

Χειρίζονται επί πλέον, υπό το συντονισμό και κατεύθυνση του ΥΠΕΘΑ μέσω της αρμοδίας Διευθύνσεως του ΓΕΕΘΑ, θέματα των Επιτροπών Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης των διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η Χώρα (κυρίως του ΝΑΤΟ).

Οι Υπηρεσίες ΠΣΕΑ των Υπουργείων και της Βουλής υποχρεούνται από την περίοδο της ειρήνης όπως:
α. Μεριμνούν για την προπαρασκευή και ετοιμότητα των Υπηρεσιών τους και των Πολιτικών Δυνάμεων της αρμοδιότητάς τους, με σκοπό την επιτυχή Πολιτική Κινητοποίηση.
β. Καταρτίζουν και τηρούν σχέδια ΠΣΕΑ της αρμοδιότητάς τους.
γ. Λαμβάνουν μέτρα προς εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων, υλικών, εφοδίων και πιστώσεων για την υποστήριξη των σχεδίων τους.
δ. Φροντίζουν για την εκπαίδευση των υπαλλήλων τους για θέματα ΠΣΕΑ.
ε. Υποβάλλουν στο ΚΥΣΕΑ δια του ΥΠΕΘΑ κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους ή εκτάκτως, εφ’ όσον αυτό ζητηθεί, έκθεση σχετικά με την πρόοδο της ΠΣΕΑ για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, καθώς και προτάσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωσή της.
στ. Τηρούν στατιστικά στοιχεία του ελεγχόμενου απ` αυτούς δυναμικού και διενεργούν τις απογραφές, που διατάσσονται κάθε φορά.
ζ Εναρμονίζουν τις ενέργειές τους προς τις ανάγκες της Εθνικής Άμυνας, προκειμένου κυρίως για σημαντικά παραγωγικά, βιομηχανικά, εγγειοβελτιωτικά, συγκοινωνιακά και λιμενικά έργα. Για να επιτυγχάνεται συντονισμός και εναρμόνιση στην εκτέλεση τέτοιων έργων, που έχουν επιπτώσεις στην Εθνική Άμυνα, απαιτείται προηγουμένως γνωμάτευση του ΥΕΘΑ.
Παρμενίων 2021 και Πολιτική άμυνα: Η σημασία της ΠΣΕΑ

Οι διάφορες τοπικές συγκρούσεις και απειλές πολέμου καθιστούν την ύπαρξη της ΠΣΕΑ αναγκαιότερη από ποτέ. Γιατί όπως είναι γνωστό, το ηθικό του αμάχου πληθυσμού και η συμβολή του στην Εθνική Άμυνα είναι παράγοντες με βαρύνουσα σημασία στην έκβαση μίας πολεμικής σύρραξης, πολλώ δε μάλλον στην αποτροπή της. Γιατί όταν ο όποιος εχθρός γνωρίζει ότι έχει απέναντί του μία συντεταγμένη Πολιτεία, θα το σκεφθεί δύο φορές να επιτεθεί εναντίον της.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, είναι απαραίτητη η λογιστική υποστήριξη του στρατεύματος (με τρόφιμα, νερό, ενέργεια, περίθαλψη τραυματιών κλπ.). 
Από την άλλη, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή και σημασία στο εσωτερικό μέτωπο (home front) ώστε να μην καταρρεύσει, γιατί διαφορετικά θα καταρρεύσει και η στρατιωτική προσπάθεια.

Στα δύο ανωτέρω θέματα, καθοριστική είναι η ύπαρξη των Σχεδίων της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).

Με τα Σχέδια αυτά, που τα συντάσσουν τα καθ΄ ύλην αρμόδια Υπουργεία και εξειδικεύουν την εφαρμογή τους στις τοπικές συνθήκες οι Περιφέρειες, επιτυγχάνεται ακριβώς αυτό, η προετοιμασία του Πολιτικού Τομέα να προσφέρει παντός είδους λογιστική υποστήριξη, τόσο προς το μαχόμενο στράτευμα όσο και προς τον άμαχο πληθυσμό.

Είναι κατά συνέπεια αδήριτη ανάγκη να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα από την Πολιτεία στην άψογη κατάρτιση των Σχεδίων αυτών, τα οποία – σημειωτέον – μπορούν να υλοποιηθούν (στις βασικές τους απαιτήσεις) με σχεδόν μηδενικό κόστος.

Σύμφωνα με βασική αρχή της επιστήμης της Επιχειρησιακής Συνέχειας, είναι απαραίτητη η δέσμευση (commitment) της Πολιτικής Ηγεσίας ως προς την αναγκαιότητα της ΠΣΕΑ, που στην συνέχεια γνωστοποιείται εμφατικά σε όλα τα επίπεδα της Ιεραρχίας, προκειμένου αυτά να αποδεχθούν την σπουδαιότητά της και να την αντιμετωπίζουν ανάλογα.

*Ο Ανδρέας Γαρύφαλλος Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και ομότιμο μέλος του ΤΕΕ με πολυετή εμπειρία στις Τηλεπικοινωνίες και σε θέματα ΠΣΕΑ (Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης). Έχει αποφοιτήσει από την Σ.ΕΘ.Α. (Σχολή Εθνικής Άμυνας) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και από την Σχολή ΠΣΕΑ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στην οποία μετέπειτα εδίδαξε.

Από το 1988 έως το 2021 εργάστηκε στο πρώην Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
και νυν Υποδομών και Μεταφορών. Από το 2002 μέχρι τέλους της θητείας του υπηρέτησε στην Υπηρεσία ΠΣΕΑ του τέως ΥΠΥΜΕΔΙ (και νυν ΥΠΥΜΕ), της οποίας προΐστατο από το 2012 μέχρι την συνταξιοδότησή του. Μετείχε στις περισσότερες από τις Μικτές Επιτελικές Επιτροπές του ΓΕΕΘΑ που επιθεωρούν τα τμήματα ΠΣΕΑ των Περιφερειών και διετέλεσε εκπρόσωπος του ΥΠΥΜΕ στην Επιτροπή Πολιτικών Επικοινωνιών και στην Επιτροπή Χερσαίων Μεταφορών του τομέα ΠΣΕΑ του ΝΑΤΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου