Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Κατάταξη ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2021 στην Πολεμική Αεροπορία: Μέσω taxisnet οι σμηνίτες κατεβάζουν το σημείωμα για εκτύπωση

Για τους συναδέλφους που έχουν κατανεμηθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2021 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ, για την παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης απαιτείται η επιλογή του μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet. Κατόπιν απαιτείται η επιλογή του μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και τελικά η εκτύπωση του.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:
α. Η 15η Νοεμβρίου 2021 για τους στρατεύσιμους όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι2 έως Ι4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων.
β. Η 15η και 16η Νοεμβρίου 2021, για τους λοιπούς στρατεύσιμους όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών.
γ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι της υποπαραγράφου 1γ, κατατάσσονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη της μετατόπισής τους, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του (δ) σχετικού.

δ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι (μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους) της υποπαραγράφου 1ε, κατατάσσονται:

(1) Εντός 5νθημέρου οι εξερχόμενοι από τα νοσοκομεία δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης του εσωτερικού.

(2) Εντός 10ημέρου οι εξερχόμενοι από τα Ιδρύματα του Εξωτερικού.

ε. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι της υποπαραγράφου 1ι, υποχρεούνται να καταταγούν εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθημέρου από της κοινοποιήσεως της Γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

στ. Οι στρατεύσιμοι της υποπαραγράφου 1ια, κατατάσσονται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της εκδόσεως της απορριπτικής πράξης.

ζ. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού της υποπαραγράφου 1η, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν εκτός ΕΣΣΟ, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησής τους.

5. Για τους κατατασσόμενους αργότερα από την καθοριζόμενη για την κατηγορία τους ημερομηνία και μέχρι 16 Νοεμβρίου 2021, εγκρίνουμε να γίνονται δεκτοί ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 17 του (δ) σχετικού. Μετά την ημερομηνία αυτή να μην κατατάσσεται κανένας, πλην των αναφερομένων στις παραγράφους 4γ, δ, ε, στ, και 6.

6. Οι στρατεύσιμοι που καλούνται, αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζόμενη ημερομηνία, οφείλουν να παρουσιάζονται με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης σε οποιαδήποτε Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή για να διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας. Και εφόσον αυτοί διαπιστωθούν, μπορούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του (β) σχετικού, να καταταγούν εντός πέντε (5) ημερών από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατατάξεώς τους, χωρίς συνέπειες. Στην περίπτωση αυτή τεκμαίρεται ότι έχουν καταταγεί εμπρόθεσμα
ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2021: Κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΚΙΝΗΣΗ

7. Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται με την παρούσα, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 ΠΒΕ (Τρίπολη), εκτός αυτών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκε η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υποχρεούνται για κατάταξη στο 251 ΓΝΑ (Αθήνα).

8. Για την κανονική μετακίνησή τους και την εμπρόθεσμη παρουσίασή τους στο Κέντρο Κατάταξης, οι καλούμενοι:

α. Μπορούν να παρουσιασθούν έγκαιρα στην πλησιέστερη του τόπου κατοικίας τους Αστυνομική – Στρατιωτική Αρχή ή Φρουραρχείο και να εφοδιασθούν, εφόσον το επιθυμούν, με κατάσταση επιβίβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 68 του (β) σχετικού και 32 του (δ) όμοιου.

β. Να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους και να προσκομίσουν στο Κέντρο Κατάταξης:

(1) Το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή το διαβατήριό τους ή άλλο επίσημο στοιχείο που αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

(2) Το Σημείωμα Κατάταξης που θα τους στείλουν οι Στρατολογικές Υπηρεσίες.

(3) Ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από γνωμάτευση ακτινολόγου ή πνευμονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε Δημόσιο ή Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

(4) Το Ατομικό Βιβλιάριο Νοσηλείας τους και τυχόν ιατρικές γνωματεύσεις, για παθήσεις της υγείας τους που έχουν ή τους είχαν απασχολήσει στο παρελθόν, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των υγειονομικών συμβουλίων ή επιτροπών.

(5) Επίσημα στοιχεία από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωση έκδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου), από τα οποία να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ).

(6) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, όσοι είναι πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανωτάτων Σχολών.

(7) Όλα τα δικαιολογητικά που θα υποστηρίζουν τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής στοιχείων και αφορούν στην τοποθέτηση – μετάθεσή τους με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά τους κριτήρια.

(8) To αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου ανίχνευσης SARS COV 2 (τεστ PCR), το οποίο να έχει πραγματοποιηθεί έως εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την ημερομηνία κατάταξης.

Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με το (η) σχετικό.

Οι υπόχρεοι για κατάταξη με θετικό αποτέλεσμα τεστ PCR δεν μεταβαίνουν για κατάταξη αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση του ανωτέρω αποτελέσματος μέχρι την ημερομηνία κατάταξής τους.
ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2021: Κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία

9. Το Κέντρο Κατάταξης να διενεργεί αυστηρό έλεγχο για την εξακρίβωση της ταυτότητας των στρατευσίμων κατά την κατάταξή τους, με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που φέρει φωτογραφία τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία τους.

10. Οι καλούμενοι που πάσχουν από χρόνιο νόσημα και παρακολουθούνται ιατρικά για τουλάχιστον έξι μήνες, μπορούν κατόπιν ραντεβού στα αντίστοιχα με την πάθησή τους εξωτερικά ιατρεία να προσέρχονται, προ της κατάταξής τους, για εξέταση στο 251 ΓΝΑ (Αθήνα), με το σημείωμα κατάταξής τους και τον πλήρη ιατρικό φάκελο της πάθησής τους.

Στην ιατρική γνωμάτευση, που θα εκδίδεται από τον αρμόδιο στρατιωτικό ιατρό να αναγράφεται το νόσημα και η σχετική παράγραφος του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών του ΠΔ 11/2014 (Α΄ 17), όταν είναι εφικτό, καθώς και η προτεινόμενη προς τις υγειονομικές επιτροπές και τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια κρίση σωματικής ικανότητας.

Οι υπόχρεοι προς κατάταξη προσκομίζουν την ανωτέρω γνωμάτευση στο Κέντρο Κατάταξης, προκειμένου να εξεταστούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω παραπομπή τους στο 251 ΓΝΑ ή εκτίμηση από ειδικό ιατρό.

11. Οι υπόχρεοι προς κατάταξη με χρόνιο νόσημα, οι οποίοι δεν δύνανται να εξεταστούν στο 251 ΓΝΑ, προσκομίζουν ιατρική γνωμάτευση της πάθησής τους από θεράποντα ιατρό κρατικού νοσοκομείου.

Στη γνωμάτευση αυτή πρέπει να αναγράφεται ότι ο θεράπων ιατρός παρακολουθεί συστηματικά τον εν λόγω ασθενή για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και τηρεί πλήρη ιατρικό φάκελο της πάθησής του.

Στις περιπτώσεις αυτές οι υπόχρεοι προς κατάταξη προσκομίζουν την προαναφερόμενη γνωμάτευση στα αρμόδια υγειονομικά όργανα της 124 ΠΒΕ, τα οποία αποφασίζουν, εφόσον είναι εφικτό, την ένταξή τους σε κατηγορία σωματικής ικανότητας χωρίς να χρειάζεται η περαιτέρω παραπομπή τους σε ειδικό ιατρό, άλλως θα παραπέμπονται στο 251 ΓΝΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου