Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Δε δίνουν τις Φοιτητικές Άδειες στους φαντάρους-Παίζουν παιχνίδια με το μέλλον των παιδιών!

Πρόσφατα έφτασε μια ακόμη ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ από γονιό συνφάνταρου που υπηρετεί σε μονάδα σε νησί, όπου θίγει ένα ζήτημα που αποκαλύπτει το πόσο αδίστακτοι είναι οι διοικητές των μονάδων. 

Δεν δίνουν τις νόμιμες φοιτητικές άδειες στους συναδέλφους με πρόφαση ότι δεν βγαίνουν οι υπηρεσίες.

Γιατί δεν τις μειώνουν;
Γιατί δεν βάζουν στελέχη να κάνουν υπηρεσία ώστε να ελαφρύνουν τους φαντάρους;
Το μόνο που νοιάζει τους Διοικητές είναι η καριέρα τους.
Το πως θα γίνουν αρεστοί στον Ταξίαρχο και τον Στρατηγό της ΑΣΔΕΝ!

Δε δίνουν τις Φοιτητικές Άδειες στους φαντάρους: Τι προβλέπεται
Για μια ακόμη φορά, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα, η ίδια αυθαιρεσία.
Οι συνάδελφοι στρατιώτες, που ταυτόχρονα έχουν την ιδιότητα του φοιτητή και πρέπει να συμμετέχουν στις Εξεταστικές των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αντιμετωπίζουν την Άρνηση των διοικήσεων.
Οι διοικητές, εκμεταλλευόμενοι την ασάφεια των ρυθμίσεων του ΓΕΣ δεν τους δίνουν άδειες με πρόσχημα τα κενά στην επάνδρωση των μονάδων και τις ατελείωτες υπηρεσίες που αυτοί έχουν επιβάλλει ή απαιτούν από τους φαντάρους ¨να βάλουν" κανονική άδεια.
Όμως τα στρατόπεδα έχουν την καλύτερη επάνδρωση αυτή την περίοδο και οι υπηρεσίες πρέπει να μετριαστούν και να μοιραστούν με τα υπόλοιπα στελέχη.
Εμείς καλούμε τους φαντάρους να διεκδικήσουν τα Δικαιώματα του Φαντάρου Πολίτη με Στολή και Απαιτούμε από τους Διοικητές να δώσουν τις προβλεπόμενες Ειδικές-Φοιτητικές Άδειες.
Παρουσιάζουμε την αναλυτική μας ανακοίνωση της 19/1/2018

Συνάδελφε στρατιώτη τι προβλέπεται για τις άδειές σου; 
Πότε μπορεί να στις περιορίσουν και πως;


Επειδή όμως ο χρόνος στις μονάδες είναι άπειρος και επειδή πολλές φορές η επίκληση του στρατιωτικού κανονισμού μπορεί να γίνει όπλο για την υπερασπιση των δικαιωμάτων μας, παραθέτουμε τι ισχύει για τις άδειες. Συναδελφοι δεν αρκεί οι διατάξεις να είναι γραμμένες σε ένα χαρτί. Τίποτα δεν θα αλλάξει στις μονάδες αν δεν βγούμε παραπονούμενοι και διαβασμένοι στην αναφορά. Αν δεν καταγγείλουμε και δεν αγωνιστούμε!

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Έχει διάρκεια 3 ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς να υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Π.χ. ο υπόχρεος πλήρους θητείας στον Στρατό Ξηράς δικαιούται 15 ημέρες κανονικής άδειας (9 μήνες=5 δίμηνα).
Είναι υποχρεωτική και χορηγείται καταρχήν μετά τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, εφάπαξ ή σε τμήματα τουλάχιστον 2 ημερών το καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διοικητή της Μονάδας ή της Υπηρεσίας, είναι δυνατόν να χορηγείται και κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, μετά την ορκωμοσία των υπηρετούντων, κανονική άδεια μέχρι 4 ημέρες, εφάπαξ ή σε 2 τμήματα των 2 ημερών.
Χορηγείται αναλογικά καθόλη τη διάρκεια της θητείας και το ήμισυ αυτής οπωσδήποτε πριν το τελευραίο δίμηνο από την απόλυση.
Ο Διοικητής της Μονάδας, έχει το δικαίωμα ν' ανακαλεί, περιορίζει ή να
απαγορεύει όλες τις παραπάνω άδειες, όποτε το συμφέρον της υπηρεσίας επιβάλλει
το μέτρο αυτό. Προηγουμένως όμως οφείλει να αναφέρει τους λόγους των
περιορισμών ή της απαγόρευσης στην αμέσως προϊστάμενη Αρχή. (κεφαλαιο κ αρθρο 36 παρ. 8)
Σε κανένα οπλίτη δε δίνεται κανονική άδεια απουσίας αν δεν έχει συμπληρώσει εξάμηνη υπηρεσία από την κατάταξη του στο Στρατό. (άρθρο 38 παρ. 2)

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ
Κάθε οπλίτης που εξάντλησε το όριο κανονικής αδείας που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4α, έχει όμως απόλυτη ανάγκη, να πάρει παραπάνω άδεια απουσίας, τη ζητά ιεραρχικά από αυτόν που έχει δικαίωμα χορηγήσεως.
Δικαίωμα Χορηγήσεως.
Δικαίωμα χορηγήσεως αδείας απουσίας παραπάνω από την κανονική έχουν: α. Ο Διοικητής της Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας εφόσον έχει βαθμό ανώτερου αξιωματικού, μέχρι 10 ημέρες.
β. Ο Διοικητής του Συγκροτήματος, μέχρι 20 ημέρες.
γ. Ο Διοικητής Μεραρχίας, ανεξάρτητης Ταξιαρχίας και ισότιμων Σχηματισμών μέχρι 30 ημέρες.
δ. Ο Διοικητής Σώματος Στρατού και Στρατιάς μέχρι 40 ημέρες.
ε. Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού μέχρι 60 ημέρες.

ΑΔΕΙΕΣ ΠΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Για ειδικούς οικογενειακούς λόγους ο κληρωτός δικαιούται να πάρει άδεια στην περίπτωση:
α. Γάμου του.
β. Γεννήσεως παιδιού του.
γ. Θανάτου των γονέων του, των αδελφών του και των μελών της οικογενείας του με την στενή έννοια (σύζυγος, παιδιά). Η παραπάνω άδεια είναι τριών
ημερών και υπολογίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας. (αρθρο 32)

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ
1. Οι αναρρωτικές άδειες, διάρκειας μέχρι δυο μηνών, χορηγούνται στους οπλίτες από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, που νοσηλεύτηκαν μετά από:
α. Νοσοκομειακή νοσηλεία τους.
β. Σχετική γνωμάτευση της Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών του νοσοκομείου που νοσηλεύτηκαν.
2. Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο στέλνει στη Μονάδα το εξιτήριο, όπου αναγράφει τη διάγνωση, τον αριθμό των ημερών της άδειας που δόθηκε και τον αριθμό γνωματεύσεως της Επιτροπής.
3. Τα σχετικά με τις αποδοχές των οπλιτών στο χρόνο της αναρρωτικής αδείας, ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις.
4. Οι αναρρωτικές άδειες αρχίζουν από την επόμενη ημέρα, απ' αυτή που δόθηκαν και τελειώνουν μετά από τόσες ημέρες, όσες και οι ημέρες της άδειας. Ο αδειούχος πρέπει να παρουσιασθεί στη Μονάδα την επόμενη ώρα από τη λήξη της άδειας του. (άρθρο 40)

ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Η αιμοδοσία μέχρι 2 φορές, εφόσον δεν έγινε για σύζυγο ή συγγενή μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, δηλαδή για γονείς, παππού, γιαγιά, αδέλφια ή τέκνα.μπορεί να χορηγηθεί μέχρι 2 φορές κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης της θητείας και δεν υπερβαίνει τις 4 ημέρες κάθε φορά.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Χορηγείται στους κατ’ επάγγελμα αγρότες, στους έχοντες αγροτικές ασχολίες και σε όσους είναι μέλη οικογένειας που τουλάχιστον ένας συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης. Ως κατ’ επάγγελμα αγρότης θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο, μέλος αγροτικού νοικοκυριού, που εργάζεται για την παραγωγή γεωργικών (φυτικής ή ζωικής κατεύθυνσης), δασικών και αλιευτικών προϊόντων και εντάσσεται στον αγροτικό τομέα, ως κομμάτι του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας.
Έχει διάρκεια 3 ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει συνολικά τις 20 ημέρες. (Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Δεν είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, εφάπαξ ή σε τμήματα των 2 τουλάχιστον ημερών το καθένα.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
2 ημέρες για κάθε μάθημα ή 1 για το καθένα; Η απάντηση είναι όσες ειδικές άδειες απομένουν με την προσκόμηση των βεβαιώσεων:
Χορηγείται στους φοιτητές σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εξωτερικού, για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές. Φοιτητής θεωρείται όποιος είναι γραμμένος σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές. Όσοι είναι γραμμένοι σε φροντιστήριο ή σε εκπαιδευτήριο που δεν είναι αναγνωρισμένο ή ενταγμένο σε βαθμίδα εκπαίδευσης (εργαστήριο ελευθέρων σπουδών κλπ), καθώς και όσοι είναι γραμμένοι σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, δε θεωρούνται φοιτητές.
Έχει διάρκεια 3 ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις 20 ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Όσοι λαμβάνουν φοιτητική άδεια, μετά την επιστροφή τους απ’ αυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση της οικείας σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περί συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της άδειας, σε εξετάσεις (τμηματικές, προαγωγικές, απολυτήριες ή πτυχιακές).
Στο blog του σπάρτακου μπορείτε να βρείτε (στην δεξιά στήλη) ολόκληρο τον στρατιωτικό κανονισμό. (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Στρατιωτικός Κανονισμός 20-1 Στρατιωτικός Κανονισμός 20-2)
Κατάταξη Οπλιτών Για απορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο της επιτροπής αλληλεγγύης στρατευμένων.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΑΙ - Ενωθείτε Μαζί μας
στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
Μόνο Διεκδικώντας συλλογικά και αποφασιστικά μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και την χακί καθημερινότητα.
Συνάδελφοι, έχουμε Δικαιώματα ως Πολίτες με Στολή και Αγωνιζόμαστε για αυτά.
Μόνο με κίνημα Μέσα και Έξω από τον Στρατό, με το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και τη συμβολή της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ μπορούμε να σταθούμε με Αξιοπρέπεια απέναντι σε κράτος, κυβέρνηση, Στρατό και στρατιωτικό κατεστημένο.
Να φτιάξουμε ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΦΑΝΤΑΡΩΝ-ΝΑΥΤΩΝ-ΣΜΗΝΙΤΩΝ σε όλα τα στρατόπεδα, τις μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας και τα πλοία του Π.Ν.
Να βγούμε μαζικά στην Αναφορά Παραπονούμενοι, να δημοσιοποιήσουμε την Αυθαιρεσία και το Παράλογο του Στρατού.
Να σταθούμε ενωμένοι και μαχητικά απέναντι στον πόλεμο και τον εθνικισμό, το φασισμό και τον ρατσισμό, στην κυβερνητική πολεμοκαπηλεία και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που φέρνουν την καταστροφή και την προσφυγιά, πόνο και αίμα!
ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑΜΕ-ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΟΥΜΕ
για Ελληνική Ολιγαρχία-ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
Τηλ: 6932 955437

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου