Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Μας κυνηγούν να γίνουμε Μισθοφόροι Στρατιώτες ακόμη και μέσα στο σπίτι μας!Η Άρνηση της νεολαίας να γίνει Μισθοφόρος Στρατιώτης...
Η Άρνηση της νεολαίας για τον Στρατός τους που μας συντρίβει και εκμεταλλεύεται με τον χειρότερο τρόπο...
Ωθεί το Στρατιωτικό κατεστημένο και τους Στρατοκράτες να μηχανευτούν τους πιο πονηρούς τρόπους για να μας περικυκλώσουν με τον Μιλιταρισμό τους.
Πρόσφατα, νέοι που έδωσαν τη μάχη με το ΔΙΚΤΥΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ κατά τη διάρκεια της θητείας τους μας ενημέρωσαν ότι οι Στρατολογικές υπηρεσίες στέλνουν το εξής ηλεκτρονικό μήνυμα επιχειρώντας να στρατολογήσουν Μισθοφόρους Στρατιώτες ΟΒΑ:

Σας πληροφορούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός πρόσληψης δύο χιλιάδων (2.000) Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (1200 στο ΣΞ, 400 στο ΠΝ και 400 στην ΠΑ), έως 15 Ιουνίου 2020. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και οι έφεδροι, για τους οποίους δεν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε στον εν λόγω διαγωνισμό, επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο (www.stratologia.gr) που έχουν αναρτηθεί οι σχετικές εγκύκλιοι και υποδείγματα αιτήσεων, ανά κατηγορία. 

Εμείς θυμίζουμε σχετική ανακοίνωση μας όπου γράφουμε αναλυτικά για τους ΟΒΑ. Περιγράφουμε τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που προώθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επιδιώκει να κάνει πράξη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Κανένας Νέος Μισθοφόρος Στρατιώτης ΟΒΑ
Το Υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα της προκήρυξη για την Πρόσληψη χιλιάδων Μισθοφόρων Στρατιωτών. Αποδεικνύοντας ότι η αστική πολιτική έχει συνέχεια, η ΝΔ ακολουθεί τον ΣΥΡΙΖΑ επιβάλλοντας "εθνική ενότητα".
Τι σημαίνει αυτό για τους Μισθοφόρους Στρατιώτες;Διαβάστε περισσότερα στην ανακοίνωση μας για τις προβλέψεις του Νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ:
Οι Μισθοφόροι Στρατιώτες το πολύ θα υπηρετούν (6) χρόνια ως Σκοπάνθρωποι-Μετά τους πετούν στην Ανεργία!
Διαβάστε αναλυτικά τις ρυθμίσεις για τους Μισθοφόρους Στρατιώτες ΟΒΑ
Το Υπουργείο Άμυνας δεν μπορεί να κρύψει την αγωνία του για την εξαγορά φτωχών νέων ως Μισθοφόρους Στρατιώτες.
Διαβάστε την αναλυτική παρουσίαση της απελπισμένης προσπάθειας τους και ειδικά του άγχους τους να εξασφαλίσουν Μισθοφόρους για τις Ειδικές Δυνάμεις.
Φυσικά, δεν αναφέρουν πουθενά τους πραγματικούς λόγους που τους ωθούν σε αυτές τις μεθοδεύσεις.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
Τι αλλαγές φέρνει o Νόμος 4609/19: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ
Τι αλλάζει στους ΟΒΑ – προσλήψεις στο Στρατό
Θυμίζουμε τι αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για τις αλλαγές:
Με τις ρυθμίσεις άρθρου 20, επιχειρείται η στελέχωση των Μονάδων για μία επιπλέον τριετία, με αριθμητικά επαρκές και ειδικά εκπαιδευμένο κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό αυξημένων επαγγελματικών προσόντων, για την πλήρωση του υφιστάμενου ελλείμματος των Μονάδων σε ανθρώπινο δυναμικό και της διατήρησης στο επιθυμητό επίπεδο του απαιτούμενου βαθμού επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), δεδομένου ότι θα επιτευχθεί περαιτέρω βελτίωση της ήδη υφιστάμενης εξειδίκευσης των Οπλιτών -21- Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), αφού θα υπάρχει επιπλέον χρόνος για περισσότερη, αρτιότερη, ποιοτικότερη και αποδοτικότερη εκπαίδευση και αξιοποίησή τους.


Διασφαλίζεται έτσι περαιτέρω η ασφάλεια και η σταθερότητα, καθώς και η επίτευξη των εθνικών στόχων, καθόσον η μαχητική ισχύς των ΕΔ εξαρτάται σημαντικά, εκτός των άλλων, από την ποσοτική επάρκεια του έμψυχου δυναμικού της.
Επιπλέον, θεσπίζεται η δυνατότητα να υπηρετούν ως ΟΒΑ στις Ειδικές Δυνάμεις ή στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), και ενδιαφερόμενοι που εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των ΕΔ, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο ή Σώμα του Στρατού Ξηράς.
Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ σε οποιονδήποτε Κλάδο ή Όπλο-Σώμα του Στρατού Ξηράς.
Προς τούτο, ρυθμίζεται η δυνατότητα μεταφοράς από Κλάδο σε Κλάδο, καθώς και μετάταξης εντός του Κλάδου, των προαναφερομένων στις Ειδικές Δυνάμεις – ΟΥΚ. Ως εκ τούτου, τροποποιείται αντίστοιχα το άρθρο 13 τουν.1911/1990. Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1, δίνεται η δυνατότητα στους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ να παραμένουν υπό τα όπλα για μια επιπλέον τριετία.
Επιπλέον, θεσπίζεται η δυνατότητα να υπηρετούν ως ΟΒΑ στις Ειδικές Δυνάμεις ή στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), και ενδιαφερόμενοι που εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των ΕΔ, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο ή Σώμα του Στρατού Ξηράς.
Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ σε οποιονδήποτε Κλάδο ή Όπλο-Σώμα του Στρατού Ξηράς.
Προς τούτο, ρυθμίζεται η δυνατότητα μεταφοράς από Κλάδο σε Κλάδο, καθώς και μετάταξης εντός του Κλάδου, των προαναφερομένων στις Ειδικές Δυνάμεις – ΟΥΚ.
Ακόμη, απαλείφεται η φράση «αποδοχές μονίμου λοχία», δεδομένου ότι πλέον, ειδική πρόβλεψη για τις αποδοχές τους υπάρχει στον ν.4472/2017, με τον οποίο ρυθμίζεται το σύνολο των μισθολογικών θεμάτων όλων των στελεχών των ΕΔ, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΒΑ.
Με την παράγραφο 2, προβλέπεται ότι το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) αποτελεί το αρμόδιο όργανο κατανομής των θέσεων των ΟΒΑ ανά Κλάδο των ΕΔ, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα υπήρχε κενό νόμου ως προς το αποφασίζον όργανο, εν τοις πράγμασι δε το ΣΑΓΕ προέβαινε σε προηγούμενη αριθμητική κατανομή των προς πλήρωση θέσεων των υποψηφίων ΟΒΑ.
Με την παράγραφο 3, προβλέπεται υποχρέωση τρίμηνης παραμονής των ΟΒΑ, πριν από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης διακοπής της εκάστοτε αναληφθείσας υποχρέωσής τους,
προκειμένου αφενός να διατηρηθεί ικανός αριθμός ανθρώπινου δυναμικού στις τάξεις των ΕΔ για την εκπλήρωση αποστολών αυξημένων απαιτήσεων, όπως αυτές με τις οποίες είναι κατεξοχήν επιφορτισμένες οι Μονάδες, και αφετέρου η αναπλήρωση των ελλείψεων να καθίσταται ευκολότερη και αμεσότερη, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, με την ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντιστοίχου αριθμού από τους υπεράριθμους υποψήφιους.
Περαιτέρω, με την παράγραφο 4, ρυθμίζονται λοιπά θέματα (απόλυση, μεταφορά ή μετάταξη), σε σχέση με την ολοκλήρωση ή μη της εκπαίδευσης που απαιτείται για να υπηρετήσουν ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων – ΟΥΚ, ως εξής:
α. Όσοι ανακατατασσόμενοι οπλίτες ή επανακατατασσόμενοι έφεδροι δεν ολοκληρώνουν την ως άνω εκπαίδευση, απολύονται από τις ΕΔ.
β. Όσοι από τους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ σε άλλο Κλάδο ή Όπλο ή Σώμα (για τον ΣΞ), δεν ολοκληρώνουν την ως άνω εκπαίδευση, εξακολουθούν να -22- υπηρετούν ως ΟΒΑ, προς εκπλήρωση του υπολοίπου της αναληφθείσας υποχρέωσής τους.
γ. Όσοι από τους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ ολοκληρώνουν την ως άνω εκπαίδευση, μεταφέρονται ή μετατάσσονται στις Ειδικές Δυνάμεις – ΟΥΚ, από τον Κλάδο ή το Όπλο – Σώμα (για τον ΣΞ), που υπηρετούν.
Με χάντρες επιχειρεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να εξαγοράσει τους νέους Μισθοφόρους Στρατιώτες.

ΕΠΟΠ 2019 – ΟΒΑ 2019: Προσλήψεις στο Στρατό και νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ
– Τι ετοιμάζει η κυβέρνηση
Για μια ακόμη φορά η δημοσιογράφος Ιωάννα Ηλιάδη παρουσιάζει ένα κυβερνητικό μέτρο και επαναλαμβάνει την κυρίαρχη προπαγάνδα.
Μιλά για κενά στις Ένοπλες Μονάδες και την ανάγκη πρόσληψης νέων φθηνών Μισθοφόρων Στρατιωτών ΟΒΑ. «Χρειάζονται προσλήψεις μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού”, δήλωσε πριν λίγες ημέρες ο αναπληρωτής υπουργός Παναγιώτης Ρήγας.
Κανείς όμως δεν μας απαντά πως υπολογίζονται αυτά τα κενά...
Σε πρόσφατη ανακοίνωση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ τονίζαμε:
Μιλούν για κενά επάνδρωσης και απαιτούν να υπάρχει επάνδρωση 100%, δηλαδή Πολεμική Επάνδρωση!
Έχουν εκατοντάδες άχρηστα στρατόπεδα μόνο και μόνο για να τους ψηφίζουν και για να κάνει Διοίκηση ο υπερβολικός αριθμός Ανώτατων Αξιωματικών!
Μας λένε ότι οι φαντάροι δεν φτάνουν και πρέπει να Αυξηθεί η θητεία...
Όταν έχουν τόσο στρατό στο εξωτερικό σε βάρβαρες αποστολές.
Όταν έχουν τόσους φαντάρους σε Λέσχες Αξιωματικών και Στρατιωτικές Κατασκηνώσεις των Καραβανάδων! http://diktiospartakos.blogspot.com
Συνεχίζουμε λοιπόν:
Το "πρόβλημα" της επάνδρωσης των μονάδων το θίγουν από την πρώτη στιγμή που μείωσαν την Στρατιωτική Θητεία το 2009, γιατί όμως ΤΩΡΑ προχωρούν πιο αποφασιστικά στην πρόσληψη των Μισθοφόρων Στρατιωτών και Ψηφίζουν σχετικό Νόμο;
Μα γιατί άλλαξαν οι ανάγκες του ελληνικού κράτους.
Χρειάζονται τους Μισθοφόρους Στρατιώτες για να φυλάνε τις εξέδρες και τους αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου της Ανατολικής Μεσογείου.
Χρειάζονται επιτακτικά τους Μισθοφόρους Στρατιώτες -ειδικά στις Ειδικές Δυνάμεις- γιατί έχουν αναλάβει ρόλο ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ των λαών σε Βαλκάνια και Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο σημαίνει ότι ο Ελληνικός Στρατός θα βγαίνει πολύ συχνότερα εκτός συνόρων, θα πηγαίνει σε εμπόλεμες ζώνες με πολύ πιο ενεργό ρόλο.
Αν σήμερα ο Ελληνικός Στρατός ΠΟΛΕΜΑ σε ιμπεριαλιστικές αποστολές των ΝΑΤΟ-ΕΕ ή με την ομπρέλα του ΟΗΕ, συμμετέχει στον πόλεμο τρομοκράτησης των λαών και κατά των προσφύγων-μεταναστών, άμεσα απαιτείται να υλοποιήσει έναν πολύ πιο ενεργό ρόλο για την επιβολή της Ασφάλειας του αστικού κόσμου, των επενδύσεων τους και των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών.
Για αυτό χρειάζεται τους Μισθοφόρους Στρατιώτες.
Τους θέλει όμως φθηνούς (σύμφωνα με το νόμο 4472/2017, οι ΟΒΑ αμείβονται με 1080 ευρώ μεικτά σε σύγκριση με τα 1500 ευρώ που απαιτούνται για τους ΕΠ.ΟΠ).
Τους παίρνει έτοιμους αμέσως μόλις εκτελέσουν την Υποχρεωτική θητεία και δεν χρειάζεται να τους εκπαιδεύσεις.
Για τους ΟΒΑ δεν υπάρχει η Υποχρέωση της επιπλέον αμοιβής για τις αποστολές εκτός συνόρων, ενώ στους ΕΠ.ΟΠ. πρέπει να δίνουν διπλούς μισθούς (δείτε τι γίνεται με την ελληνική αποστολή στο Κοσσυφοπέδιο).
Τους θέλει νέους και ανακυκλώσιμους.
Μέχρι πρόσφατα τους έδινε τη δυνατότητα συμβολαίου από ένα (1) μέχρι τρία (3) έτη!
Το συμβόλαιο αυτό έρχεται να επεκτείνει η διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ που έχει δει το φως της δημοσιότητας, αλλά είναι άγνωστο πότε θα κατατεθεί στην Βουλή.
Προσέξτε, την παγίδα.
Το νομοσχέδιο δεν μιλά για τριετές ή εξαετές συμβόλαιο.
Μιλά για δυνατότητα.
Δηλαδή, για οποιοδήποτε λόγο κρίνουν ότι δεν τους κάνεις (π.χ. αν υπάρξει τραυματισμός) σε πετούν ξανά στην Ανεργία.
Η ανεργία εξάλλου είναι η Κατάληξη και όσων ΟΒΑ καταφέρουν να ολοκληρώσουν έξι (6) έτη Μισθοφορικής παρουσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις αφού ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ τη Μονιμοποίηση.
Στόχος τους είναι η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΤΗΤΑ των ΟΒΑ, ο μεγαλύτερος έλεγχος και η υποταγή τους (ποιος και σε τι θα τους πάει κόντρα όταν γνωρίζει ότι μπορεί πολύ εύκολα να αντικατασταθεί άμεσα) και φυσικά καλλιεργούν όρους οικοδόμησης ενός σύγχρονου Πελατειακού Κράτους, που ποτέ σε έλειψε στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι οι ΟΒΑ αποτελούν μαζί με τους φαντάρους "τον τελευταίο τροχό της αμάξης", το πιο εκμεταλλεύσιμο και καταπιεσμένο τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι ακάλυπτοι συνδικαλιστικά, τους περιφρονούν και η γνώμη που διαμορφώνουν για τον εαυτό τους και την σχέση τους με τον στρατό έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Διαβάζουμε:
Η προωθούμενη διάταξη επιτρέπει επιπλέον την μετάταξη των ΟΒΑ στις Ειδικές Δυνάμεις.
Αυτή η διάταξη εξυπηρετεί και άλλον ένα ρόλο.
Ο σύγχρονος Στρατός, Πάροχος Ασφάλειας σε εφοπλιστές-ενεργειακές εταιρείες-επενδυτές, απογυμνώνεται σε μεγάλο βαθμό από τους εθνικούς μύθους για τον ρόλο που δήθεν εξυπηρετεί "περί εθνική άμυνας, υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας κλπ", ταυτίζεται με αστικά συμφέροντα και ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
Τα μισθοφορικά του τμήματα ΟΒΑ-ΕΠ.ΟΠ.-Υπαξιωματικοί και Αξιωματικοί διαμορφώνουν αντίστοιχη συνείδηση.
Να κάνουμε τρεις παρατηρήσεις:
1. Να θυμόμαστε πάντα πως το κράτος Άμυνας/Ασφάλειας αντιμετώπισε ένοπλα και αδίστακτα τα Κίτρινα Γιλάκα αδιαφορώντας για την Σωματική Ακεραιότητα των Διαδηλωτών και την ζωή τους.
Δείτε: Γαλλία: έχουμε τον 4ο καλύτερο Στρατό-να χρησιμοποιήσουμε όπλα ενάντια στα Κίτρινα Γιλέκα http://diktiospartakos.blogspot.com
2. Το γεγονός αυτό ισχύει και για τους Φαντάρους που οι Ένοπλες Δυνάμεις εξαγοράζουν ως Μισθοφόρους Στρατιώτες σε ΕΛΔΥΚ και Πολεμικό Ναυτικό! Εξάλλου, οι ΟΒΑ είναι η συνέχεια της Υποχρεωτικής Στράτευσης.

Δείτε: Μετατρέπουν τους Φαντάρους σε Μισθοφόρους Στρατιώτες
http://diktiospartakos.blogspot.com
3. Η τρίτη παράμετρος αφορά το επαγγελματικό μέλλον των ΟΒΑ. Όταν λήξει η σύμβαση τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις τους περιμένουν οι Εταιρείες SECURITY, οι Ιδιωτικοί Στρατοί, η παροχή υπηρεσιών ως Μπράβο της Προσωπικής Φρουράς είτε του πλοίου στα χωρικά ύδατα της Αφρικής ή όπου χρειαστεί. (εξάλλου η προυπηρεσία στις Ειδικές Δυνάμεις θεωρείται απαραίτητη για την πρόσληψη στον Ιδιωτικό Τομέα Ασφάλειας)!
Ουσιαστικά, υπάρχει μια συνέχεια στις υπηρεσίες που προσφέρει και σε ποιον τις προσφέρει ο ΟΒΑ, είτε φορά την στολή του Ελληνικού Στρατού ή του Ιδιωτικού Στρατού!

ΠΟΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Το ζήτημα της πρόσληψης Μισθοφόρων Στρατιωτών είναι βαθιά Ταξικό.
Δεν αφορά μόνο τους ΟΒΑ.
Αφορά το μαθητή που θα δηλώσει την προτίμηση του για τις Παραγωγικές Σχολές Στρατού και Αστυνομίας προκειμένου να αποκατασταθεί εργασιακά....
Αφορά τους φαντάρους που εξαγοράζονται για να πάνε Κύπρο ή να ανέβουν στα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, για να αντέξουν οικονομικά το βραχνά της θητείας...
Απαιτείται η παρέμβαση ενός ολόκληρου Κινήματος Μέσα και Έξω από τον Στρατό, όπου θα συνενώσει την πάλη των αγωνιστών της εκπαιδευτικής κοινότητας και της γειτονιάς, με τον αγώνα του εργατικού κινήματος και την ανάπτυξη αντιστάσεων Μέσα στον Στρατό.Ο Ελληνικός Στρατός ΠΟΛΕΜΑ και απαιτείται το Μπλοκάρισμα της Πολεμικής Μηχανής γιατί ακριβώς προωθείται η Καπιταλιστική Ανασυγκρότηση - και η οικοδόμηση του Επιχειρηματικού κράτους Άμυνας/Ασφάλειας του Κοινοβουλευτικού Ολοκληρωτισμού. Όπου συνενώνεται ο σύγχρονος Μεγαλοϊδεατισμός των ΑΟΖ, των Ενεργειακών κοιτασμάτων, του ελέγχου θαλάσσιων δρόμων ενέργειας-εμπορίου στρατηγικής σημασίας, των Βαλκανίων ως Ζωτικού Χώρου για το ελληνικό κεφάλαιο με την πρωτοφανή ιστορικά απόπειρα εκμετάλλευσης και καθυπόταξης τους κόσμου της εργασίας, ανεξάρτητα το θρήσκευμα, τη γλώσσα και τη θρησκεία.

Τι ζητάει το Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος

• Κανένας νέος να μην καταταγεί ως ΕΠΟΠ και ΟΒΑ. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.
• Άμεση απόσυρση των δυνάμεων που εντάσσονται στις ΝΑΤΟϊκές αποστολές και τον ευρω-στρατό. Διάλυση του ΝΑΤΟ και ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ. ΟΧΙ στις Βάσεις του Θανάτου.
Να φύγουν όλοι οι Ιμπεριαλιστές ΗΠΑ-ΕΕ-Ρωσία από την Περιοχή. Όχι στους Άξονες του Πολέμου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου.
Να ανατραπούν με τους κοινούς αγώνες των λαών σε Ελλάδα και Τουρκία οι κυβερνήσεις Τσίπρα-Ερντογάν. Οι Ανταγωνισμοί και η πολεμοκαπηλεία τους απειλούν τους λαούς μας το ίδιο με την Συνεργασία τους εναντίον μας στον Πόλεμο τρομοκράτησης των λαών, τον Πόλεμο κατά Προσφύγων-Μεταναστών, με το Ολοκληρωτικό κράτος που Οικοδομούν.
• Να γυρίσουν όλοι οι Έλληνες στρατιώτες που βρίσκονται εκτός συνόρων.
• Εφαρμογή, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όλων των συνταγματικών δικαιωμάτων. Ο φαντάρος είναι πολίτης με στολή. Ελεύθερος συνδικαλισμός στα στρατόπεδα, δημοσιοποίηση κάθε αυθαιρεσίας και αιτήματος.
• Υπαγωγή του ελέγχου των υπηρεσιών στη δύναμη του προσωπικού. Δεν είναι πρώτιστο ζήτημα η εκπλήρωση των υπηρεσιών. Δημοσίευση και έλεγχος των υπηρεσιών από επιτροπές φαντάρων. Οι υπηρεσίες να είναι τουλάχιστον 1-1 για όλους και να υπάρχει αυστηρή τήρηση της κυκλικότητάς τους.
• Να μπει ένα τέλος στη Βυσματοκρατεία και το Πελατειακό κράτος.
• Να καταργηθεί η απλήρωτη εργασία και να σταματήσουν τα «καψόνια».
•Όχι στα ΚΑΑΥ των φαντάρων-υπηρετριών και των ανώτατων που κάνουν δωρεάν πολυτελείς διακοπές στις πλάτες τους. Όχι στη τζάμπα συντήρηση των στρατοπέδων. Καθαριότητα και σίτιση από πολιτικό προσωπικό.
• Να μειωθεί άμεσα η θητεία, η βίαιη απόσπαση των φαντάρων από το οικείο συντροφικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
• Πλήρεις και δωρεάν παροχές προς τους στρατιώτες: μετακινήσεις, επικοινωνία, πολιτισμός.
• Επαρκής μισθός, βασικός, για τους φαντάρους. Πλήρης ασφάλιση και αναγνώριση προϋπηρεσίας. Δυνατότητα εγγραφής στο ταμείο ανεργίας μετά το τέλος της θητείας
• Να σταματήσουν οι επικίνδυνες ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Να καταργηθούν τα όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου.
• Να μπλοκαριστούν επιτέλους οι πολεμικές δαπάνες, τα δις που ξοδεύονται από τη δημοσιονομική ληστεία των εργαζομένων και μετατρέπουν την παραμεθόριο σε πυριτιδαποθήκη τρόμου.
Πρέπει να εγκαταλείψουμε τον πατριωτισμό της δήθεν υπεράσπισης των συνόρων και της εθνικής ανεξαρτησίας, της δήθεν εικόνας της ισχυρής Ελλάδας και των υποχρεώσεων προς τους καλούς συμμάχους.
Ετοιμάζονται να μας μετατρέψουν κρέας στα κανόνια των ανταγωνισμών τους για τις ΑΟΖ και τα Ενεργειακά Κοιτάσματα.
Το εργατικό και νεολαιίστικο κίνημα, που αιμορραγεί διαρκώς τροφοδοτώντας με ζωντανούς ανθρώπους την πολεμική τους μηχανή, πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Είναι υποχρέωση κάθε ανθρώπου και κάθε πολιτικής δύναμης να πάρει μέρος σε ένα μέτωπο αντίστασης και ανατροπής αυτής της κατάστασης, σε ένα μέτωπο υπεράσπισης της ζωής του φαντάρου.
Η επικίνδυνη χακί καθημερινότητα απαιτεί την απάντησή μας.


ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝΤηλ: 6932 955437
http://diktiospartakos.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου