Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Αναβολές - Απαλλαγές Στράτευσης

Τα ανώτερα όρια ηλικία λόγω σπουδών σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι τα εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ενιαίο Λύκειο, ΤΕΕ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

21

ΙΕΚ, Εσπερινά Λύκεια

24

Ανώτερη σχολή διάρκειας άνω των τριών ετών

28

ΑΕΙ

28

Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ που εγγράφονται ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις σε ΑΕΙ

28

Μεταπτυχιακές σπουδές

28

Διδακτορικό

31

Ειδικευόμενοι Ιατροί

33

Διαπρέποντες στο εξωτερικό επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού

33

Επίσης επιτρέπεται σε απόφοιτους μίας εκπαιδευτικής βαθμίδας να εγγραφούν σε άλλη σχολή της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας,εφόσον όμως η διάρκεια των σπουδών τους δεν υπερβαίνει τα καθοριζόμενα ανώτατα όρια ηλικίας. Έτσι απόφοιτοι ενός τμήματος ΑΕΙ μπορούν να εγγραφούν σε άλλο τμήμα ΑΕΙ και να πάρουν νέα αναβολή.

Ιδιαίτερα σημαντικό ακόμα είναι ότι η αναβολή δίδεται ανεξάρτητα από τα έτη σπουδών των σπουδαστών, μέχρι των παραπάνω ορίων και διακόπτεται κατόπιν αιτήσεως των σπουδαστών, ανεξάρτητα από το πότε τελείωσαν τις σπουδές τους.

Άλλος λόγος αναβολής είναι οι λόγοι υγείας:
Αν έχεις λόγους υγείας μπορείς επίσης να λάβεις αναβολή η οποία συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Μετά την πάροδο αυτών των ετών είτε υποχρεούσαι να καταταγείς στον στρατό είτε απαλλάσσεσαι οριστικά από τις στρατιωτικές σου υποχρεώσεις.
Όσοι δεν μπορούν να καταταγούν στον στρατό κατά την ημερομηνία πρόσκλησή τους και δεν νοσηλεύονται σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα μπορούν με αίτηση τους να ζητήσουν εξέταση από ιατρό του Φρουραρχείο στο οποίο ανήκουν, ή αν δεν μπορούν να μεταβούν σε αυτό,μπορεί να τους εξετάσει ο ιατρός μεταβαίνοντας στο σπίτι του ασθενή. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί το αργότερο πέντε μέρες πριν την κατάταξη του στρατευσίμου,έτσι ώστε να μπορέσει να εκδοθεί γνωμοδότηση για την κατάσταση υγείας του ασθενή. Η αίτηση για εξέταση από ιατρό του Φρουραρχείου, η οποία μπορεί να κατατεθεί και μέσω ΚΕΠ είναι διαθέσιμη για κατέβασμα εδώ, αναφέρονται σε αυτή επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν μαζί με αυτή.
Αναβολή λόγω νοσηλείας
Αν κατά την ημερομηνία κατά την οποία καλείστε να παρουσιαστείτε νοσηλεύεστε σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παρακολουθείτε θεραπεία απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, μπορείτε να πάρετε ολιγόμηνη αναβολή κατάταξης, η οποία εξαρτάται από το είδος και τη διάρκεια της θεραπείας που ακολουθείτε.
Την αίτηση για αναβολή κατάταξης λόγω νοσηλείας μπορείτε να την κατεβάσετε
εδώ
Αναβολή μπορείς επίσης να πάρεις:
· Αν έχεις αδελφό ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του, μέχρι αυτός να απολυθεί.
· Αν είσαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού
· Αν υπηρετείς στις Ένοπλες Δυνάμεις άλλου κράτους
· Αν αποκτήσεις την ελληνική υπηκοότητα και πολιτογραφηθείς Έλληνας πολίτης, μπορείς να πάρεις αναβολή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από αυτό που πολιτογραφήθηκες Έλληνας πολίτης.
· Αναβολή επίσης δικαιούνται οι κρατούμενοι, ναρκομανείς και ορισμένες άλλες κατηγορίες ατόμων για τις οποίες μπορείς να πάρεις πληροφορίες από τον Στρατολογικό Νόμο
Για όλα τα παραπάνω, για την ακριβή διάρκεια της αναβολής και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται αρμόδιο να σε βοηθήσει είναι το στρατολογικό σου γραφείο.
Παρατηρήσεις:
· Για παράδειγμα μετά τη λήξη ή τη διακοπή της αναβολής σου λόγω σπουδών, θα πρέπει να προσκομίσεις πιστοποιητικό από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που σπούδασες.
· Οι αναβολές χορηγούνται πάντα μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και ποτέ αυτόματα.
  • Οι αναβολές λόγω σπουδών χορηγούνται κατά το έτος που ο ενδιαφερόμενος κλείνει το 19ο έτος της ηλικίας του και μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί στις ένοπλες δυνάμεις.
  • Τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά δύο χρόνια για όσους πάσχουν από δυσλεξία
· Για οποιαδήποτε απορία ή ασάφεια σχετικά με αναβολή που έχεις λάβει ή σκοπεύεις να πάρεις αποκλειστικά αρμόδιοείναι το στρατολογικό γραφείο στο οποίο ανήκεις και στο οποίο πρέπει να απευθύνεσαι!
Απαλλαγές στράτευσης
Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ατόμων οι οποίες απαλλάσσονται από τη στράτευση. Αυτές είναι:
α. Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας.
β.Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση και το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκαν δεν έχει αμνηστευθεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης.
γ. Ο πατέρας τριών ή περισσότερων ζώντων τέκνων, εφόσον επιθυμεί.
δ. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει έναν τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή, εφόσον επιθυμεί.
ε. Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, εφόσον επιθυμεί.
στ. Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία, εφόσον επιθυμεί.
ζ. Οι αλλοδαποί που μονάζουν στην περιοχή του Αγίου Όρους και αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με την πρόσληψη τους ως δόκιμοι ή μοναχοί, κατ' επιταγή της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Συντάγματος της Ελλάδας. Οι Έλληνες ιερείς πλέον υπηρετούν κανονικά τη στρατιωτική τους θητεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου