Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Αντιρρησίες συνείδησης - Εναλλακτική Θητεία

Αντιρρησίες συνείδησης - Εναλλακτική Θητεία
Αντιρρησίες συνείδησης καλούνται εκείνοι οι οποίοι για θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς λόγους δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή έστω να κρατήσουν και να χρησιμοποιήσουν όπλο.
Για να αναγνωριστεί κάποιος ως αντιρρησίας συνείδησης θα πρέπει να το δηλώσει και να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μία επιτροπή η οποία συγκροτείται από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και είναι η μόνη αρμόδια να αποφανθεί αν ο ενδιαφερόμενος θα αναγνωριστεί ως αντιρρησίας συνείδησης.
Οι αντιρρησίες συνείδησης υπηρετούν εναλλακτική θητεία σε υπηρεσίες και δημόσιους φορείς. Η διάρκεια της θητείας των αντιρρησιών συνείδησης, για υπόχρεους πλήρους θητείας είναι 15 μήνες. Όσοι έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος ηλικίας τους μετά την παρέλευση τριμήνου εναλλακτικής θητείας μπορούν να εξαγοράσουν την υπόλοιπη προς 810 Ευρώ το μήνα.
Ακόμα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:
 • Η εκπλήρωση της εναλλακτικής θητείας πραγματοποιείται σε περιοχές εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης, γέννησης ή διαμονής των ενδιαφερομένων και εκτός μεγάλων αστικών κέντρων
 • Δεν αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης όσοι έχουν ζητήσει και λάβει άδεια οπλοφορίας, έχουν υπηρετήσει σε Ένοπλες Δυνάμεις ξένου κράτους κατά το παρελθόν, έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για αδικήματα.
 • Οι φορείς στους οποίους πραγματοποιείται η εναλλακτική θητεία μεριμνούν για τη σίτιση και στέγαση των ενδιαφερομένων και αν δεν έχουν τη δυνατότητα για κάτι τέτοιο, ορίζεται χρηματική αποζημίωση
 • Η άρνηση ανάληψης υπηρεσίας ή η μη εμφάνιση των υπόχρεων στους φορείς που τους έχει οριστεί, αυτόματα τους καθιστά ανυπότακτους
 • Πλέον η δυνατότητα άοπλης στρατιωτικής θητείας για τους αντιρρησίες συνείδησης έχει καταργηθεί.

1 σχόλιο:

 1. Από το 2016 έχουν αλλάξει οι όροι για τον τόπο εκπλήρωσης, μπορεί να γίνει οπουδήποτε εκτός της περιφέρειας μόνιμης κατοικίας. Υπάρχουν πλέον θέσεις και στην Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις.

  Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης
  https://antirrisies.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή