Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Ανυπότακτοι

Ανυπότακτοι καλούνται όλοι αυτοί οι οποίοι κλήθηκαν να παρουσιαστούν στον στρατό αλλά δεν το έπραξαν.
Οι ανυπότακτοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε ανυπότακτους εσωτερικού, δηλαδή σε όσους διαμένουν στην Ελλάδα και μετά την ανυποταξία τους και σε ανυπότακτους εξωτερικού, περιλαμβάνονται δηλαδή όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι ανυπότακτοι και διαμένουν στο εξωτερικό.
Οι ανυπότακτοι αντιμετωπίζουν μία σειρά από διοικητικές κυρίως κυρώσεις, καθώς οι ποινικές κυρώσεις είναι μικρές. Σε γενικές γραμμές, εφόσον συλληφθούν, τους επιβάλλεται πρόσθετη εξάμηνη στρατιωτική υπηρεσία ενώ δεν μπορούν να διοριστούν στο ελληνικό δημόσιο.
Η ανυποταξία και οι συνέπειες αυτής, διακόπτεται με την οικειοθελή ή μη παρουσίαση του ανυπότακτου για να υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ή με τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας του ανυπότακτου.
Στους ανυπότακτους εσωτερικού δεν χορηγείται διαβατήριο και δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Οι Έλληνες ανυπότακτοι εξωτερικού μπορούν ωστόσο να λάβουν ελληνικό διαβατήριο ενώ πλέον επιτρέπεται στους ανυπότακτους να επισκεφτούν την Ελλάδα άνευ αιτιολόγησης μέχρι τριάντα συνολικά ημέρες τον χρόνο.
Όσοι είναι κάτοικοι χωρών μελών της Συνθήκης Σέγκεν μπορεί να έλθουν στην Ελλάδα με αρκετές πιθανότητες να μην συλληφθούν, καθώς δεν γίνεται έλεγχος διαβατηρίων σε όσους ταξιδεύουν μεταξύ των χωρών αυτών. Μπορεί όμως να συλληφθούν αν γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος των διαβατηρίων τους, όπως έχει δικαίωμα κάθε χώρα να πράξει.
Ωστόσο όσοι παρουσιαστούν οικειοθελώς στον στρατό, μπορούν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να υπηρετήσουν μειωμένη θητεία και την υπόλοιπη να την εξαγοράσουν.
Όσοι είναι ανυπότακτοι πληρώνουν πρόστιμο 6.000 Ευρώ και επιπλέον υποχρεούνται να υπηρετήσουν κανονικά τη θητεία τους. Επίσης επιτρέπεται για όσους είναι άνω των 35 ετών να υπηρετήσουν μόνο 45 ημέρες και να εξαγοράσουν τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους προς €810 το μήνα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι είναι άνω των 35 ετών, και πρέπει να υπηρετήσουν 12μηνη θητεία μπορούν να υπηρετήσουν μόνο 45 μέρες και τους υπόλοιπους 7,5 μήνες να τους εξαγοράσουν προς €810 x 7,5 = € 6075. Όσοι δικαιούνται να υπηρετήσουν μειωμένη θητεία, θα πληρώσουν μόνο τους μήνες που θα υπηρετούσαν τη θητεία τους.
Κατά τη διάρκεια της αναβολής οι -πρώην πλέον- ανυπότακτοι μπορούν να επισκέπτονται κανονικά την Ελλάδα, ενώ από την κατάταξη τους αίρονται όλες οι ποινικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε αυτούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου